Hỡi con gái Xion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi – SN ngày 25.9.2021

0

Suy niệm: Dcr 2, 5-9. 14-15

Cuối cùng, sau ngần ấy năm bị giam cầm, đã đến lúc phải xây dựng lại Đền thờ. Tuy nhiên, có lẽ mọi người đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi nó được khôi phục. Liệu Thiên Chúa có thực sự trở lại trong tất cả vinh quang của Ngài không? Giống như ngôn sứ Khác-gai trong bài đọc hôm qua, ngôn sứ Dacaria nói những lời trấn an của Thiên Chúa với dân Ngài: “Ta sẽ đến ở lại giữa các ngươi” (2, 14).

Những gì ngôn sứ Dacaria đã tiên báo về Thiên Chúa ngự giữa họ trong Đền thờ cuối cùng đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Chính Chúa, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã trở thành người. Ngài đi giữa chúng ta, chết thay cho chúng ta, sống lại từ kẻ chết, và như Đức Kitô Phục sinh, hiện đang sống trong lòng chúng ta bởi Thánh Thần của Ngài. Điều này vượt quá bất cứ điều gì mà dân Israel có thể hình dung. Và đó là lý do để vui mừng, thực sự!

Bây giờ chúng ta không cần phải đi đến Giêrusalem để được ở với Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể cảm nghiệm cuộc sống, sự hiện diện của Ngài và tiếng nói của Ngài trong chúng ta mọi lúc mọi nơi. Chúng ta có thể nghe lời Ngài, tôn thờ Ngài, cảm ơn Ngài, dựa vào Ngài, hoặc đơn giản là ở bên Ngài. Đổi lại, Ngài hướng dẫn chúng ta, an ủi chúng ta và sử dụng chúng ta để xây dựng vương quốc của Ngài trên trái đất.

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có thể quên đi sự thật quan trọng này. Hoặc nó chỉ có vẻ quá trừu tượng. Thiên Chúa biết rằng là con người, chúng ta cần những dấu hiệu vật lý về sự hiện diện của Ngài. Ngài đã ban cho dân Israel dấu chỉ vật lý đó qua Đền thờ, và Ngài ban cho chúng ta một điều gì đó còn vĩ đại hơn trong Bí tích Thánh Thể: không chỉ là một dấu chỉ, mà còn là chính sự hiện diện của Ngài. Giờ đây, Chúa Giêsu đến ở trong chúng ta theo cách thân mật nhất có thể. Khi chúng ta lãnh nhận Mình và Máu Ngài, Ngài trở thành một phần của chính chúng ta.

Vì vậy, khi bạn đi dự Thánh lễ vào ngày mai, hãy vui mừng! Chúa của bạn đã đến ngự giữa bạn, không phải trong một Đền thờ xa xôi, nhưng trong chính tâm hồn của bạn.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã đến ở trong con. Chớ gì con không bao giờ đánh mất ơn sủng tuyệt vời này!

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon