Nhà vua rất phân vân – SN ngày 23.9.2021

0

Suy niệm: Lc 9, 7-9

Chúa Giêsu đã mở mắt người mù, mở tai cho người điếc và người què được chữa lành. Bằng cách làm tất cả những điều này, Ngài đã ứng nghiệm lời tiên tri của Isaia về Đấng Mêsia sắp đến (35, 4-6). Hêrôđê, một người Do Thái, có lẽ đã biết lời tiên tri đó. Nhưng suy nghĩ của Hêrôđê rối ren trong cảm giác tội lỗi, sợ hãi và tư lợi. Ông đã ra lệnh chặt đầu Gioan tẩy giả, ông đang sống với vợ của anh trai mình, và ông sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn tư lợi của mình. Và mớ suy nghĩ đó đã ngăn cản ông nhận ra sự thật về Chúa Giêsu là ai.

Việc chỉ trích hành động của Hêrôđê là điều đương nhiên bởi vì chúng ta biết rằng cuối cùng ông ta sẽ từ chối Chúa Giêsu và đưa Ngài tới chỗ chết. Nhưng ở đây, chúng ta thấy Hêrôđê đang ở giữa phần giữa bối rối của câu chuyện của mình. Chúng ta thấy ông vẫn bị hấp dẫn bởi Chúa Giêsu và thông điệp của Ngài.

Tất cả chúng ta đều cảm thấy bối rối ở một mức độ nào đó về Chúa. Có lẽ cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ khiến bạn nghi ngờ rằng Ngài sẽ chào đón bạn. Có thể bạn thất vọng vì một người thân yêu mà bạn đã cầu nguyện tha thiết đã ra đi vào cõi vĩnh hằng. Hoặc có lẽ bạn đang lo lắng về người phối ngẫu của mình hoặc một đứa con đã từ bỏ đức tin. Suy nghĩ và cảm xúc trở nên rối ren, và sự bối rối chiếm ưu thế.

Bạn không cần phải ở lại trong trạng thái này! Bạn luôn có thể hướng về Chúa và để sự thật về sự hiện diện và tình yêu của Chúa nói lên sự bối rối trong bạn. Hãy để Thiên Chúa nhắc nhở bạn rằng tình yêu của Ngài vĩ đại hơn tất cả mọi sự không chắc chắn, rằng sự tự do đến từ sự ăn năn là điều đáng có bất kỳ sự khó xử nào, và rằng Chúa Giêsu vừa có thể vừa sẵn lòng củng cố bất cứ ai. Ngay cả bạn. Sau đó, tập trung suy nghĩ của bạn vào sự thật mà bạn biết: Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, những người thân yêu của bạn hoặc bất cứ ai, vì vấn đề đó.

Hêrôđê để cho sự bối rối không nhìn ra được sự thật. Bạn có Chúa Thánh Thần, Thần Khí của lẽ thật, hướng dẫn bạn đến mọi lẽ thật và giúp bạn chọn lựa nó (Ga 16, 13). Ngài sẽ dẫn dắt bạn trên con đường phía trước. Ngài sẽ giúp bạn tìm thấy sự bình an, ngay cả khi đang bối rối.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con chọn lẽ thật ngày hôm nay, và dẫn dắt con trong sự bình an của Chúa.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon