“Tất cả dân của Chúa đều là ngôn sứ!” – SN Chúa Nhật XXVI TN, năm B

0

 

Điều đó không nói về Môsê. Môsê đã rất rõ ràng về sự kiện đó. Khi Enđát và Mêđát đã lãnh nhận thần khí của Thiên Chúa và nói tiên tri, cho dẫu họ không tập hợp với ông trong lều để hội họp, Môsê dù sao đi nữa không bị suy giảm gì.

Tại sao không? Bởi vì sáng kiến và tinh thần đến từ Thiên Chúa, chứ không đến từ Môsê. Không phải Môsê được vinh quang bởi những ơn thiêng liêng tuôn đổ trên những các vị trưởng lão; nhưng đó chính là Đức Chúa. Khi chính Môsê nói rằng: ông rất vui nếu tất cả dân Thiên Chúa đều là ngôn sứ! Ông vui thích nếu tất cả họ đều nhận biết Thiên Chúa cách thân mật như ông đã nhận biết và nói lời của Người cách tự do. Giống như ông Giôsua, mặc dù đôi khi chúng ta muốn tạo một kịch bản về cách Thiên Chúa hoạt động như thế nào trong cuộc sống của mọi người. Môsê dạy chúng ta hãy cởi mở khi Thiên Chúa làm việc trong những cách không ngờ.

Chúa Giêsu đã có một phản ứng tương tự với các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi họ phàn nàn rằng có ai đó không thuộc nhóm môn đệ nhưng lại trừ quỷ nhân danh Người. Người bảo họ đừng lo lắng. Thiên Chúa cũng đang làm việc qua người đó. Một lần nữa, giống như các môn đồ, chúng ta có thể nghĩ rằng mọi việc nên được thực hiện theo một cách nhất định. Sau đó, chúng ta cảm thấy bị đe dọa khi ai đó không theo “kịch bản” của chúng ta. Nhưng như Chúa Giêsu đã nói: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40). Người đang cố gắng để mở rộng tầm nhìn của các môn đệ để họ có thể tự do nhận ra và đi theo công việc của Thần Khí trong tương lai. Thái độ đó trở nên cực kỳ quan trọng khi Dân Ngoại bắt đầu tin vào Chúa Giêsu.

Đôi khi cách nhìn của Thiên Chúa khác với chúng ta. Chúng ta có thể bị mệt mỏi bởi sự miễn cưỡng để thay đổi hay bởi sự không thích những điều bất ngờ. Nhưng Thiên Chúa muốn làm việc trong cuộc sống của dân Người và Người rất tha thiết để tuôn đổ Thần Khí của Người đến nỗi Người sẽ không luôn luôn đi theo kịch bản của chúng ta. Người thách thức quan điểm hẹp hòi của chúng ta. Và điều đó có thực sự là một điều tốt!

“Lạy Chúa, xin hãy mở rộng những điều mong đợi của con về cách Chúa có thể làm việc hôm nay”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/9/26/189231/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon