Tháng 11 – Mùa hiệp thông ân phúc

0

Tháng mười một hiu hiu làn gió thoảng

Sắc tím bâng khuâng huyền nhiệm khung trời

Mùa báo hiếu về khói hương vời vợi

Những tâm tình đan dệt mối hiệp thông

Bao lời kinh chứa chan niềm hy vọng

Thấu tận thiên đình, vọng xuống vực sâu

Những việc lành, ân phúc, tiếng kêu cầu

Hướng về trời lòng thiết tha trông đợi

Nơi luyện hình bao linh hồn mong mỏi

Chốn trần gian vọng xuống những lời kinh

Bao người thân cùng bạn hữu thân tình

Nguyện xin Chúa dủ thương mau cứu thoát

Tháng mười một Chúa rộng tay ban phát

Nguồn suối ơn thiêng tuôn đổ chan hòa

Ơn bình an khắp muôn nơi lan tỏa

Ân xá cho người tội lụy còn vương

Chốn trần gian hướng đến cõi thiên đường

Mùa báo hiếu trong câu kinh lời nguyện

Thắp nén hương lòng kính nhớ tổ tiên

Mong ngày sau cùng hợp hoan thiên quốc…

Mây Biếc

Comments are closed.