Choose life – Suy niệm theo The WAU Thứ Năm sau Lễ tro (03.03.20220)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022 

Thursday March 3rd 2022
Meditation: Deuteronomy 30: 15-20

Choose life (Deuteronomy 30: 19)

Doesn’t it seem a little out of place that here, at the beginning of our Lenten journey, we are reading Moses’ words to the Israelites at the end of their desert journey? But this reading actually carries a valuable message for us right now. Moses is telling us that every day during this season, we will face numerous choices about how we want to live, and he is giving us two simple words that will help guide us in those decisions: “Choose life” (Deuteronomy 30:19).

Every day we will find ourselves in situations in which we can decide whether to choose life by following the Lord or to go our own way. It can be as simple as deciding whether to pay attention to a stray thought that could spark envy or resentment in our hearts. Or it could be as complex as deciding whether to forgive someone who has hurt us. Every situation, in fact, offers us the opportunity to “choose life” by “holding fast” to the Lord (Deuteronomy 30:19, 20).

Moses tells us something else that is just as important: God will bless us every time we choose life. Moses promised the Israelites that this blessing would include a long life in the land that God had given them. But the blessings of life in Christ are far more expansive than that. They are the blessings of a closer relationship with him, the blessings of knowing his presence and hearing his voice more clearly. They are the blessings that St. Paul called the “fruit of the Spirit”—love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, and faithfulness (Galatians 5:22).

Jesus knows that it can be hard to follow him. He knows that choosing his way sometimes means denying ourselves and taking up our cross (Luke 9:23). But he also knows that the blessings far outweigh the costs. And so as we begin our journey through Lent, he is asking us to count the cost and choose life. He is asking us to look at every situation as another opportunity to choose his way—and to know the blessings that such a choice will bring.

So how do you want to live today?

“Jesus, I believe that you want nothing more than to fill me with your love. Lord, help me to choose life today. Help me to choose you.”

Thứ  năm ngày 03.03.2022
Suy niệm: Đnl 30, 15-20 

Hãy chọn sự sống (Đnl 30,19)

Có vẻ hơi lạc lõng khi ở đây, khi bắt đầu hành trình Mùa Chay, chúng ta đang đọc những lời của Môisen nói với dân Israel vào cuối cuộc hành trình trong sa mạc của họ? Nhưng bài đọc này thực sự mang một thông điệp có giá trị cho chúng ta ngay bây giờ. Môisen nói với chúng ta rằng mỗi ngày trong mùa Chay này, chúng ta sẽ phải đối mặt với vô số lựa chọn về cách chúng ta muốn sống, và ông cho chúng ta hai từ đơn giản sẽ giúp hướng dẫn chúng ta trong những quyết định đó: “Choose life – Hãy chọn sự sống” (Đnl 30,19) .

Mỗi ngày, chúng ta sẽ thấy mình trong những tình huống mà chúng ta có thể quyết định chọn cuộc sống theo Chúa hay đi theo con đường riêng của chúng ta. Nó có thể đơn giản như việc quyết định xem có nên để ý đến một ý nghĩ lạc lõng có thể làm dấy lên sự ghen tị hoặc oán giận trong lòng chúng ta hay không. Hoặc nó có thể phức tạp như quyết định có nên tha thứ cho người đã làm tổn thương chúng ta hay không. Trên thực tế, mọi tình huống đều cho chúng ta cơ hội “lựa chọn sự sống” bằng cách “giữ chặt” lấy Chúa (Đnl 30,19-20).

Môisen nói với chúng ta một điều khác cũng quan trọng không kém: Thiên Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta mỗi khi chúng ta lựa chọn sự sống. Môisen hứa với dân Israel rằng phước lành này sẽ bao gồm một cuộc sống lâu dài trong vùng đất mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Nhưng các phúc lành của sự sống trong Đức Kitô còn rộng lớn hơn thế nhiều. Đó là những lời chúc phúc của một mối tương quan thân thiết hơn với Ngài, những lời chúc phúc khi biết sự hiện diện của Ngài và nghe giọng nói của Ngài rõ ràng hơn. Đó là những ơn phúc mà thánh Phaolô gọi là “hoa trái của Thánh Thần” – yêu thương, vui vẻ, bình an, nhẫn nại, nhân từ, dịu dàng và trung tín (Gl 5,22).

Chúa Giêsu biết rằng có thể khó khăn để theo Ngài. Ngài biết rằng chọn con đường của Ngài đôi khi có nghĩa là từ chối chính mình và vác thập tự giá của chúng ta (Lc 9,23). Nhưng Ngài cũng biết rằng những phúc lành lớn hơn nhiều so với những gì phải trả. Và khi chúng ta bắt đầu hành trình của mình trong Mùa Chay, Ngài yêu cầu chúng ta tính toán cái giá phải trả và lựa chọn sự sống. Ngài yêu cầu chúng ta xem mọi tình huống như một cơ hội khác để lựa chọn con đường của mình – và biết những phúc lành mà sự lựa chọn như vậy sẽ mang lại.

Vậy bạn muốn sống như thế nào cho ngày hôm nay?

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa không muốn gì hơn là ban cho con tình yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con chọn sự sống hôm nay. Xin giúp con chọn Chúa.


03.03.2022

Suy niệm Tin mừng theo: WAU

Lc 9, 22-25   Ai liều mạng sống mình vì Thầy sẽ cứu được nó (Lc 9,24)

Khi chúng ta nghĩ về cách “cứu” một thứ gì đó, chúng ta nghĩ đến việc giữ nó ở một nơi an toàn. Chúng ta để tiền vào ngân hàng và đồ sành sứ tốt của chúng ta trong tủ. Nhưng khi nói đến cuộc sống của chúng ta, Chúa Giêsu dường như đang nói với chúng ta điều ngược lại: hãy đánh mất nó, và bạn sẽ lấy lại được.

Làm thế nào mà có thể được? Thực ra, Chúa Giêsu đang phóng đại một chút để chúng ta nhớ lời dạy này. Bằng cách yêu cầu chúng ta “đánh mất” cuộc sống của mình, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta đừng giữ chặt những ước muốn và kế hoạch của mình để chúng ta có thể tự do đón nhận những ước muốn và kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta. Thông thường, điều này có nghĩa là phải hy sinh một cái gì đó để phục vụ Thiên Chúa và dân của Ngài, nhưng hãy nhìn vào những gì chúng ta đạt được: sự sống thánh thiêng của Ngài chảy ngang qua chúng ta. Và điều đó vĩ đại hơn bất cứ thứ gì chúng ta có thể phải từ bỏ.

Tất nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng đánh mất mạng sống của mình theo cách này, đặc biệt là khi chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn hằng ngày. Ví dụ, vào cuối một ngày làm việc dài, xem phim từ Netflix nghe có vẻ hấp dẫn hơn là đọc cho con chúng ta một câu chuyện trước khi đi ngủ. Hoặc có thể chúng ta ước rằng chúng ta không phải tham dự Thánh lễ vào một Chủ nhật nào đó để có thể ngủ nướng và có thêm chút thời gian rảnh rỗi. Hoặc làm thế nào về việc không lắng nghe ai đó đang đau khổ vì chúng ta đang bận tâm đến điều gì đó có vẻ quan trọng hoặc hấp dẫn hơn vào thời điểm đó?

Khi bạn thấy mình một lần nữa cố gắng “cứu” cuộc sống của mình bằng cách thích ý muốn của bạn hơn ý muốn của Thiên Chúa, hãy tìm đến Chúa Giêsu. Bạn có thể cầu nguyện: “Lạy Chúa, con đã phó thác cuộc đời con cho Chúa, và bây giờ một lần nữa con dâng nó cho Chúa. Con tin tưởng Chúa sẽ lấp đầy con bằng chính sức mạnh và ân sủng của Chúa để con có thể làm những gì Chúa kêu gọi con làm chứ không phải những gì con muốn làm”.

Tất cả chúng ta đều có lúc bị cám dỗ để “cứu” mạng sống của mình bằng cách giữ mình an toàn, tránh xa những đòi hỏi yêu thương và phụng sự Thiên Chúa cũng như những người khác. Khi điều đó xảy ra, hãy nhớ rằng cuộc sống mà Thiên Chúa hứa ban cho bạn phong phú và vui vẻ hơn rất nhiều so với cuộc sống mà bạn đang cố gắng giữ lấy. Không có gì khác có thể so sánh với nó.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn mất mạng sống vì Chúa để sự sống của Chúa ở trong con.

Comments are closed.

phone-icon