Do not be afraid – Suy niệm theo The WAU (27.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Friday May 27th 2022
Meditation: Acts 18, 9-18

Do not be afraid…, for I am with you. (Acts 18:9, 10)

God spoke these words to the apostle Paul in a vision he had while he was in Corinth. Paul had barely escaped death several times, and his life in Corinth would not be trouble-free. But the Lord encouraged him to settle down for an extended stay with this young church without fear because “I am with you” (Acts 18:10). Not long after, as he stood before the tribunal in Corinth, Paul surely had to remember the Lord’s promise to him in order to remain peaceful!

Again and again in Scripture, we find this stirring message: “Do not be afraid.” Often, God says it to someone he’s calling to take up a new challenge: when he invited Abraham to enter into a covenant with him, when he called Moses to rescue his people from slavery, when he anointed Isaiah as a prophet, and when he chose Mary to bear the Messiah and chose Joseph to protect the holy infant. 

Most of these individuals reacted as we probably would: “Who, me?” Or even, “Not me! There must be some mistake.”

But God’s response is always the same: “Do not fear: I am with you; do not be anxious: I am your God” (Isaiah 41:10). Our shortcomings are real, but they aren’t the final word. God promises that his power can be made perfect in our weakness (2 Corinthians 12:9). 

 

We might feel afraid when we focus on unfamiliar circumstances or looming challenges. But that fear subsides as we remember the goodness and power of God. Yes, Jesus promises that one day we will see him again (John 16:22). But even now, he is with us. He has promised to remain with us, and he is able to handle anything that we face. 

 

We can find joy and encouragement in Jesus’ presence with us through the Scriptures, through the Eucharist, and in one another. Like Paul, we can recall what Jesus has done in our lives and all the ways he has reassured us. We can fix our eyes on him and know that he is with us. And that can dispel our fear. 

 

 

“Jesus, help me to know you are with me.”

Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh
ngày 27.5.2022

Suy niệm: Cv 18, 9-18

Đừng sợ…, vì Ta ở với ngươi (Cv 18,9-10)

Thiên Chúa đã phán những lời này với tông đồ Phaolô trong một thị kiến mà ông đã có khi ở Côrintô. Thánh Phaolô đã vài lần thoát chết, và cuộc sống của ông ở Côrintô không mấy suông sẻ. Nhưng Chúa đã khuyến khích ông vững tâm để gắn bó lâu dài với hội Thánh non trẻ này mà không sợ hãi vì “Ta ở cùng ngươi” (Cv 18,10). Không lâu sau, khi đứng trước tòa xét xử ở Côrintô, Phaolô chắc chắn phải ghi nhớ lời Chúa hứa với ông để giữ được bình an! 

Trong Kinh thánh lặp đi lặp lại, chúng ta tìm thấy thông điệp gây xúc động này: “Đừng sợ”. Thông thường, Thiên Chúa nói điều đó với người mà Ngài đang kêu gọi để thực hiện một thử thách mới: khi Ngài mời Abraham ký kết giao ước với mình, khi Ngài kêu gọi Môisen để giải cứu dân tộc của mình khỏi ách nô lệ, khi Ngài xức dầu cho Isaia làm nhà tiên tri, và khi Ngài đã chọn Mẹ Maria để cưu mang Đấng Mêsia và chọn thánh Giuse để bảo vệ Hài Nhi Giêsu. 

Hầu hết những người này phản ứng như chúng ta có thể sẽ: “Ai, tôi sao?” Hoặc thậm chí, “Không phải tôi! Chắc có gì nhầm lẫn”. 

Nhưng phản ứng của Thiên Chúa luôn luôn giống nhau: “Đừng sợ: Ta ở cùng ngươi; đừng lo lắng: Ta là Thiên Chúa của ngươi” (Is 41,10). Những thiếu sót của chúng ta là có thật, nhưng chúng không phải là lời cuối cùng. Thiên Chúa hứa rằng quyền năng của Ngài có thể được hoàn thiện trong sự yếu đuối của chúng ta (2Cr 12,9). 

Chúng ta có thể cảm thấy sợ hãi khi tập trung vào những hoàn cảnh không quen thuộc hoặc những thử thách thấp thoáng. Nhưng nỗi sợ hãi đó sẽ giảm bớt khi chúng ta nhớ đến sự tốt lành và quyền năng của Thiên Chúa. Đúng vậy, Chúa Giêsu hứa rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại Ngài (Ga 16,22). Nhưng ngay cả bây giờ, Ngài vẫn ở bên chúng ta. Ngài đã hứa sẽ ở lại với chúng ta, và Ngài có thể giải quyết bất cứ điều gì mà chúng ta phải đối mặt. 

Chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và sự khích lệ trong sự hiện diện của Chúa Giêsu với chúng ta qua Kinh Thánh, qua Bí tích Thánh Thể và qua nhau. Giống như thánh Phaolô, chúng ta có thể nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã làm trong cuộc sống của chúng ta và tất cả những cách Ngài đã trấn an chúng ta. Chúng ta có thể dán mắt vào Ngài và biết rằng Ngài đang ở bên chúng ta. Và điều đó có thể xua tan nỗi sợ hãi của chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết Chúa đang ở bên con.  

* * *

Ga 16, 20-23
Anh em sẽ đau buồn, nhưng đau buồn của anh em
sẽ trở thành niềm vui (Ga 16,20)

Khi chúng ta xem một bộ phim hoặc đọc một cuốn sách, việc theo dõi cốt truyện thường khá dễ dàng. Chúng ta hiểu câu chuyện bởi vì chúng ta nhìn thấy sự kiện này nối tiếp sự kiện khác và chúng ta bắt đầu cảm nhận được câu chuyện đang hướng đến đâu. Chẳng phải sẽ tốt đẹp nếu cuộc sống diễn ra theo cùng một cách sao? Vấn đề là khi bạn đang ở “bên trong” một câu chuyện, bạn có thể dễ dàng bị mất dòng chảy của cốt truyện và tự hỏi nó đang hướng đến đâu.

Khi Chúa Giêsu đến gần nơi bị đóng đinh, Ngài cố gắng giúp các môn đệ giải quyết tình trạng bối rối này. Ngài biết rằng họ sẽ phải đối mặt với một thử thách rất lớn khi chứng kiến ​​ Ngài chết trên thập tự giá. Để chuẩn bị cho họ, Ngài giải thích rằng đây là một phần của câu chuyện tuyệt vời mà Ngài đã gọi họ vào. Họ sẽ phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng và họ sẽ cảm thấy lạc lõng với phần còn lại của thế giới. Nhưng đó sẽ không phải là chương cuối cùng. Nỗi đau của họ sẽ được chuyển thành niềm vui, và câu chuyện sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.

Bạn có tin rằng cuộc sống của bạn là một phần của câu chuyện tương tự này không? Trong khi các môn đệ phải vật lộn với nỗi đau buồn về cái chết của Chúa Giêsu, thì phần câu chuyện của bạn sẽ đến sau. Bạn đã biết về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nếu bạn có thể tập trung vào sự chiến thắng của Chúa Giêsu đối với tội lỗi và sự chết, bạn sẽ biết một niềm vui, sự ổn định và bình an mà không gì trên thế giới này có thể lấy đi của bạn.

Đôi khi, chúng ta mất dấu câu chuyện của Thiên Chúa. Chúng ta quên rằng niềm vui của chúng ta đến từ sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, không phải từ câu chuyện mà thế gian đưa ra cho chúng ta. Mất tập trung, chúng ta có thể bắt đầu mất lòng tin rằng Thiên Chúa đang ở với chúng ta.

Đây là lý do tại sao chúng ta cần đắm mình mỗi ngày trong câu chuyện của Kinh thánh. Chúng ta cần lời Chúa để rèn luyện sự tập trung của mình.

Đừng bao giờ quên rằng bạn là một phần của một câu chuyện sử thi. Bạn là một trong những “nhân chứng. nhiều. . .như  những đám mây” mà cuộc sống của họ đã được thay đổi bởi Chúa (Hr 12,1). Bạn không chỉ là một người quan sát thụ động; bạn là một người tham gia tích cực. Hôm nay, bạn có một vai trò nhất định trong việc tiếp tục câu chuyện này – và Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh bạn, giúp bạn trên mọi bước đường.

Lạy Chúa, xin dạy con câu chuyện tuyệt vời về sự cứu rỗi của Chúa. Xin giúp con biến nó thành câu chuyện của cuộc đời mình.

Comments are closed.

phone-icon