My joy might be in you – Suy niệm theo The WAU (19.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Thursday May 19th 2022
Meditation: John 15, 9-11

. . . that my joy might be in you. (John 15:11)

You’ve probably heard the Latin expression quid pro quo. It literally means “something for something.” But it’s often used in the context of business dealings: someone agrees to do something for you, and then you’re expected to do something for them in return. Unfortunately, it can seep into the way we give and receive gifts. In fact, this approach has become so ingrained in many of us that it even affects the way we relate to Jesus.

God has given us a great gift—his saving love. What a joy to realize that, unlike some of the gifts we receive in this world, there’s no quid pro quo with this one. It’s completely free. He doesn’t give it to us because he expects something in return but just because he loves us.

That’s not to say we don’t respond to God’s love by trying to please him in our thoughts, words, or actions. But we’re not paying back a debt. It’s more like a child saying, “I love you” when his father has just given him a big hug. That child can’t really repay the father’s love, but he still wants to reciprocate in some way.

That’s a good thing to keep in mind because it’s easy to make our Christian life all about “doing.” We can lose our joy if we think that we must somehow earn God’s love or repay him for loving us. The truth is that we could never pay God back for all he has given us. Knowing that we are not expected to reciprocate, that we have been given a matchless gift with no quid pro quo, can make our joy complete.

So instead of worrying about what you “owe” God, decide just to live in his love. You could look into the sky on a dark night and wonder at the vastness of the heavens. You could take a deep breath and think how blessed you are to be alive and to be God’s son or daughter. You could sit before a crucifix and contemplate the wounds Jesus suffered for you. As you do this, you may feel a spark of joy kindling in your heart.

The more you grasp the magnitude of his gift, the more joyful you’ll become. So praise and thank the Lord for what he has done for you!

“Thank you, Lord, for your unmatched love!”

Thứ Năm tuần tuần V Phục Sinh
ngày 19.5.2022

Suy niệm: Ga 15, 9-11

… để niềm vui của Thầy ở trong anh em (Ga 15,11)

Có thể bạn đã nghe cụm từ tiếng Latinh quid pro quo. Nghĩa đen của nó có nghĩa là “một cái gì đó cho một cái gì đó”. Nhưng nó thường được sử dụng trong bối cảnh giao dịch kinh doanh: ai đó đồng ý làm điều gì đó cho bạn và sau đó bạn được kỳ vọng sẽ làm điều gì đó cho họ. Thật không may, nó có thể xâm nhập vào cách chúng ta cho và nhận quà. Trên thực tế, cách tiếp cận này đã trở nên ăn sâu vào nhiều người trong chúng ta đến mức nó thậm chí còn ảnh hưởng đến cách chúng ta liên hệ với Chúa Giêsu.

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một món quà tuyệt vời – tình yêu cứu rỗi của Ngài. Thật vui khi nhận ra rằng, không giống như một số món quà mà chúng ta nhận được trên thế giới này, không có món quà nào phù hợp với món quà này. Nó hoàn toàn nhưng không. Ngài không ban nó cho chúng ta vì Ngài mong đợi một điều gì đó được đáp lại mà chỉ vì Ngài yêu thương chúng ta.

Điều đó không có nghĩa là chúng ta không đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa bằng cách cố gắng làm vui lòng Ngài trong suy nghĩ, lời nói hoặc hành động của chúng ta. Nhưng chúng ta không trả nợ. Nó giống như một đứa trẻ nói: “Con yêu bố” khi cha của nó vừa ôm nó thật chặt. Đứa trẻ đó không thể thực sự đền đáp tình yêu của người cha, nhưng nó vẫn muốn đáp lại bằng một cách nào đó.

Đó là một điều tốt cần ghi nhớ bởi vì thật dễ dàng để biến cuộc sống Kitô hữu của chúng ta chỉ là “làm”. Chúng ta có thể mất niềm vui nếu nghĩ rằng bằng cách nào đó chúng ta phải kiếm được tình yêu thương của Thiên Chúa hoặc đền đáp Ngài vì đã yêu thương chúng ta. Sự thật là chúng ta không bao giờ có thể trả ơn Thiên Chúa cho tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Biết rằng chúng ta không được mong đợi để đáp lại, rằng chúng ta đã được ban tặng một món quà vô song, không có quy tắc nào, có thể làm cho niềm vui của chúng ta trở nên trọn vẹn.

Vì vậy, thay vì lo lắng về những gì bạn “nợ” Thiên Chúa, hãy quyết định chỉ sống trong tình yêu của Ngài. Bạn có thể nhìn lên bầu trời vào một đêm tối và tự hỏi về sự rộng lớn của bầu trời. Bạn có thể hít một hơi thật sâu và nghĩ rằng mình thật may mắn biết bao khi được sống và trở thành con cái của Thiên Chúa. Bạn có thể ngồi trước một cây thánh giá và chiêm ngưỡng những vết thương mà Chúa Giêsu phải chịu cho bạn. Khi bạn làm điều này, bạn có thể cảm thấy một tia vui mừng đang nhen nhóm trong tâm hồn mình.

Bạn càng nắm bắt được tầm quan trọng của ân huệ của Ngài, bạn sẽ càng vui hơn. Vì vậy, hãy ngợi khen và cảm ơn Chúa về những gì Ngài đã làm cho bạn!

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì tình yêu không gì sánh được của Ngài!

Comments are closed.

phone-icon