PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu nhi – Lễ Chúa Kitô Vua

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin mời nhấn vào đây để tải file PPT và files nhạc

I. NHẬP:

“Lạy Ngài khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Lời van xin của người trộm bên hữu đã được Chúa lắng nghe và chấp nhận khi Ngài nói với anh: “Ngay hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với Ta”. Quả thật Chúa Giêsu chính là vị Vua cứu độ, vua phục vụ và vua của muôn vua, chúa của các chúa.

II. GIẢNG:

Kho tàng cổ tích Ái Nhĩ Lan có kể chuyện về một vị minh quân hết lòng thương nước thương dân. Thấy mình đã già, ông liền thông báo kén chọn người tài đức để nối nghiệp. Điều kiện tiên quyết để làm vua là phải có lòng mến Chúa thương người, nhất là những người nghèo khổ.

Hình 1: Chúa Giêsu long trọng vào thành thánh Giêrusalem.

1. Hôm nay Chúa Giêsu long trọng đi đâu?
– Ngài vào thành thánh Giêrusalem.

2. Ở đó mọi người đã xưng tụng Chúa thế nào?
– Vạn tuế Con vua Đavít Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.

3. Ngài lên Giêrusalem để làm gì?
– Để thực hiện ý định của Chúa Cha là bước vào con đường đau thương với cái chết trên thập giá giữa hai tên trộm cướp.

Hình 2: Chúa Giêsu chịu chết cùng với hai tên trộm cướp.

4. Khi thấy Chúa Giêsu chịu chết những người có mặt dưới chân thập giá đã có thái độ nào với Chúa?
– Dân chúng thì vô tâm thủ lãnh thì chế diễu lính tráng thì nhạo cười kẻ trộm bên tả thì nhục mạ.

5. Phản ứng của Chúa Giêsu ra sao?
– Chúa vẫn bình tĩnh nhịn nhục và hết lòng tha thứ.

Hình 3: Chúa Giêsu ngự bên hữu vinh quang của Thiên Chúa.

6. Cái chết của Chúa có ý nghĩa nào với con người?
– Giải thoát con người khỏi mọi xích xiềng tội lỗi mở ra cho con người bước vào hạnh phúc Nước Trời. Người trộm bên hữu là người đầu tiên được Chúa cho vào Nước Trời.

7. Cái chết ấy có ý nghĩa nào với Chúa?
– Qua cái chết Chúa Giêsu đã được đặt lên ngự bên hữu Thiên Chúa làm vua cai trị muôn loài.

8. Chúa Giêsu là vua thế nào?
– Vua yêu thương cứu độ.
– Vua yêu thương phục vụ.
– Vua trên các vua, chúa trên các chúa.

III. ÁP DỤNG

Hình 4:  Chúa Giêsu và người trộm bên hữu.

9. Được vua Giêsu yêu thương cứu chuộc mỗi chúng ta phải làm gì?
* Thưa phải làm những việc này:
– Xa lánh tội lỗi nhất là tội bê trễ biếng lười trong bổn phận.
– Hết lòng thờ phượng kính mến Chúa không bỏ các thánh lễ và các buổi học giáo lý.
– Quên mình phục vụ anh chị em: giúp đỡ các bạn nhất là những bạn nghèo khổ khó khăn.

Châm ngôn sống: “Anh em đã được cứu chuộc không phải bằng vàng bạc hay châu báu, nhưng là bằng giá máu cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô ” .

BÀI CA Ý LỰC SỐNG: GIÊSU VUA TÌNH YÊU

Giêsu vua tình yêu Ngài đã yêu em nhiều. Sinh ra trong quạnh hiu nơi hang lừa đêm đông. Hôm nay trên thập giá Ngài mở trái tim ra. Gọi mời em bước vào trong hạnh phúc nhà Cha.

Comments are closed.

phone-icon