Hãy trở nên người Chúa muốn bạn “là”, và bạn sẽ đốt cháy cả thế giới!

0

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Hà chuyển Việt ngữ

Lễ Thánh Catarina Siena, ngày 29 tháng 4 năm 2023

HÃY TRỞ NÊN NGƯỜI CHÚA MUỐN BẠN “LÀ”, VÀ BẠN SẼ ĐỐT CHÁY CẢ THẾ GIỚI!

Chị em thương mến,

Tôi tin chắc rằng chị Thánh Catarina của chúng ta đang mỉm cười trước tin vui về việc Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chấp nhập những thay đổi cho Thượng Hội Đồng Giám Mục, lần đầu tiên phụ nữ và giáo dân được quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp Thượng Hội Đồng! Có lẽ không phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ mà quyết định của Đức Thánh Cha được công bố vào dịp lễ Thánh Catarina. Vì hơn ai hết, thánh Catarina vừa là một phụ nữ, vừa là một giáo dân!

Khi Thượng Hội Đồng được nhóm họp tại Roma vào tháng Mười tới đây, sẽ có 70 thành viên không phải là Giám mục, một nửa trong số đó là phụ nữ. Mặc dù tỉ lệ cử tri nữ nói chung chỉ khoảng 10 phần trăm, nhưng chúng ta cũng không nên đánh giá thấp về quyết định này. Đức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định rõ rằng Thượng Hội đồng là cơ quan thảo luận quan trọng giúp Đức Thánh cha quyết định tương lai của Giáo hội. Và phụ nữ, cuối cùng cũng sẽ là một phần của quá trình thảo luận.

Chúng ta hãy dừng lại một ít phút để nghĩ đến những người nữ mà chúng ta biết hôm nay, những người nữ đang kiên định bảo vệ phẩm giá, quyền lợi và tài năng của người nữ, bất chấp mọi nghịch cảnh, khó khăn.

Chúng ta cũng hãy dừng lại một phút để nghĩ đến những người nữ đã đi trước chúng ta; những chị em Đa Minh chúng ta và rất nhiều người nữ khác đã cống hiến sức lực và tài năng để đem đến những thay đổi tích cực trong Giáo hội và xã hội. Những người nữ đó không được tận mắt nhìn thấy thành quả từ những công lao vất vả của họ. Tất cả những người nữ của quá khứ và hiện tại, họ là những người đã sống theo những gì Chúa muốn họ là, từng bước trong tiến trình, họ đã khơi lên những tia lửa, tuy nhỏ bé và yếu ớt, nhưng cuối cùng những tia lửa đó được hợp lại với nhau tạo nên sức mạnh đốt cháy cả thế giới.                                                                                                       …

Là những người nữ Đa Minh Tông Đồ, ngay lúc này, chúng ta có trở nên người như Chúa muốn chúng ta “LÀ” chưa? Bạn có đang là những người Chúa muốn bạn “LÀ” chưa? Trong tinh thần của thánh Catarina, người chị của chúng ta, ước mong chúng ta, trong nỗ lực khiêm tốn của mình, có thể nâng đỡ và khuyến khích nhau để tạo nên những tia lửa nhỏ bé, yếu ớt trong thời đại của chúng ta, và khi đến thời của Chúa, những tia lửa đó hợp lại với nhau để tạo nên sức mạnh đốt cháy cả thế giới.

Chúc mừng lễ Thánh Catarina!

Hiệp thông trong cầu nguyện,

Người chị em của chị em,
Nt. Margaret Mayce, OP.
Điều phối viên Liên Hiệp Nữ Đa Minh Thế Giới (DSIC)

***********************

Feast of St. Catherine of Siena

April 29, 2023  

Be who God meant you to be, and you will set the world on fire!

Dear Sisters,

I can’t help but believe that our sister, Catherine, must be smiling at the news of Pope Francis’ approval of changes that will for the first time allow women and lay people to vote at a major meeting of Bishops! After all, she was a woman, and a lay person as well! Perhaps it is no coincidence that the Pope’s announcement was made so close to her feast!

When the Synod gathers in Rome in October, it will now include 70 voting members who are not Bishops, and half of whom will be women. While the proportion of women voters overall would be only about 10 percent, this decision should not be underestimated. Francis has made it clear that the Synod is a central deliberative body that will help him determine the future of the Church. And women will finally be part of the deliberative process.

Think for a moment, of the women you know today, who are steadfastly upholding the dignity and the giftedness of women, against all odds. And think for a moment, of all the women who have gone before us; our own Dominican Sisters and so many others, who worked to bring about transformation in Church and society, but who would never live to see the fruits of their labors. All of these women, past and present, were being who God meant them to be; and in the process, they created tiny, timid sparks that would eventually come together, to set the world on fire.                                                                                                                        …

Are we being who God means us to be at this moment in our history as Apostolic Dominican Women?  Are you being who God means you to be? In the spirit of our sister, Catherine, may we encourage and uphold one another in our humble efforts to create tiny, timid sparks in our own time, that will, in God’s good time, come together, to set our world on fire.

Happy Feast!

In prayerful solidarity,

Your sister,
Margaret Mayce, OP

Comments are closed.

phone-icon