Mừng kỷ niệm 72 năm Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp hình thành và phát triển

0
72 NĂM TRONG BÀN TAY CHÚA 
30/4/1951 – 30/4/2023
“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”
Trong tình yêu thương quan phòng của Chúa, ngày này 72 năm trước, Hội dòng đã được khai sinh để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội.
Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa vì hồng ân được hình thành, hiện diện và phát triển.
Tạ ơn Chúa vì hồng ân Ơn Gọi sống đời thánh hiến của từng chị em mà Chúa đã gọi vào sống đời tu Đa Minh Tam Hiệp.
Tạ ơn Chúa vì sự yêu thương che chở Hội dòng chúng con giữa biết bao thăng trầm của lịch sử. Hôm qua, hôm nay và mãi đến muôn đời, Chúa vẫn dành cho chúng con lòng xót thương và tình yêu không hề thay đổi.
Tạ ơn Chúa vì sự đồng hành nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất của quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Thân nhân và Ân nhân dành cho Hội dòng chúng con trong suốt dọc dài thời gian qua.
Đặc biệt, chúng con xin tri ân sự quảng đại của qúy Ông Bà Cố, đã sẵn sàng dâng những người con gái yêu quý của mình cho Chúa trong Hội dòng chúng con.
Xin mọi người thương tiếp tục cầu nguyện, đồng hành, trợ giúp và giới thiệu cho chúng con những Ơn Gọi Mới để chúng con tiếp tục cùng nhau thi hành Thánh ý Chúa muốn nơi Hội dòng. Đồng thời làm gia tăng phong phú những ân phúc thiêng liêng mà Thiên Chúa đã dành cho Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chúng con.
Chúng con xin hết lòng tri ân!

Comments are closed.

phone-icon