Tuần cửu nhật kính Cha Thánh Đa Minh – Ngày thứ hai

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ hai: THÁNH ĐA MINH – CON NGƯỜI CHIÊM NIỆM

Thánh Đa Minh thực sự là một con người chiêm niệm. Ngài đã sống những năm ở Kinh sĩ Hội Osma, một cộng đoàn giáo sĩ chiêm niệm, với bổn phận là ca tụng Thiên Chúa suốt ngày tại nhà thờ chánh tòa địa phương.

Khi dấn thân vào sứ vụ giảng thuyết, Cha Đa Minh cũng không từ bỏ bổn phận ngợi khen, chúc tụng và chiêm niệm. Ngài cho rằng các tu sĩ giảng thuyết cần phải được chìm sâu vào các thực tại thiêng liêng,trước khi mong thuyết phục và lay động được tâm hồn người khác. Ngay cả khi du thuyết, Cha Đa Minh không ngừng cầu nguyện, ngài thức suốt đêm để chìm sâu vào những lời ca tụng và cầu nguyện liên l Ngài còn yêu cầu cộng đoàn giảng thuyết hãy cùng nhau đọc Kinh thần vụ và Ngài đã sốt sắng tham dự các giờ Kinh thần vụ với anh em trong Dòng; khi đi đường, ngài thích vào trong các tu viện của bất cứ cộng đoàn tu trì nào để được nguyện chung.

Nhờ đời sống chiêm niệm, ngài đã đón nhận sức mạnh, tìm thấy được ánh sáng soi dẫn của Chúa. Vì thế, ngài đã lập Dòng nữ chiêm niệm để hỗ trợ cho công tác tông đồ của anh em. Quả vậy, cuộc đời và những công trình của Thánh Đa Minh đều mang đậm dấu ấn của sự chiêm niệm.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta gắn bó với Chúa trong kinh nguyện và từng hoàn cảnh sống của chúng ta, đặc biệt trong đêm tối của cuộc đời để tâm hồn chúng ta luôn tràn ngập ánh sáng của Chúa.

Bài hát: Ngọn đuốc thiêng (Lm Nguyễn Duy) để kết.

Comments are closed.

phone-icon