Author Sr. Bich Thu

Các Mẹ Bề trên
0

Suốt cả cuộc đời, Mẹ đã luôn cố gắng dùng cả con người mình để thực hiện ước nguyện là được trở nên như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Đơn sơ, bé nhỏ, phó thác và Mẹ xem đó như một Hiến Lễ tạ ơn không ngừng dâng lên Thiên Chúa.

Thỉnh Viện
0

Thỉnh Viện của Hội Dòng là môi trường giúp các Thỉnh sinh tập quen với đời sống tu trì

1 336 337 338