Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo – Phần II: Các Bí Tích

0

Sách GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Giáo lý toàn cầu)

Bản dịch của Ban Giáo Lý Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm1997.

Toà Tổng Giám Mục Thành Phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm xuất bản.

Phần II: CÁC BÍ TÍCH

Xin nhấn vào đây để tải về máy!

Comments are closed.