Bài tổng quan về : Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

0

BÀI TỔNG QUAN VỀ: GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO.

1.     XEM :

Phương Pháp Trò chơi :

–         Chuẩn bị: giấy – đề mục GL 

–         4 tờ giấy lớn hơn làm 4 đề mục :

1. Tuyên xưng Đức tin   –  2. Các Bí tích  – 3. Đời sống Đức tin trong Đức Kitô  –  4. Kinh Nguyện Kitô giáo

–         Nhiều tờ giấy nhỏ với đề bài Giáo lý

Mỗi bạn 1 đề bài Giáo lý. 1 hiệu lệnh, các bạn sẽ xếp các đề bài GL vào những đề mục lớn cho thích hợp

–         Qua trò chơi chúng ta nắm bắt được sự phân chia đề mục của cuốn sách GLHTCG

2.     XÉT :

–         Nguồn gốc GLHTCG :

 • Khai mạch từ công đồng Vat II
 • PP mới : Trình bày trên Kinh thánh + Phụng vụ

–         Những chặng đường + tinh thần chuẩn bị:

 • 1986 UB gồn 12 hồng y+ Giám mục, Đức Hồng Y Ratzinger (ĐGH Bênêdictô XVI)làm chủ nhiệm
 • Làm việc khẩn chương trong 6 năm
 • 25.6.1992,  ĐGH Phaolo II phê chuẩn

–         Giá trị đạo đức

 • Trình bày đức tin trên nền tảng Kinh thánh, truyền thống các tông đồ, huấn quyền của Hội Thánh xác nhận và soi sáng
 • Có giá trị + thẩm quyền để giúp GH địa phương được hiệp thông GH toàn cầu
 • Khuôn mẫu chắc chắn cho việc giảng dạy đức tin

–         Mục đích GLHTCG

 • Trình bày 1 cách tổ chức, tổng hợp những nội dung cốt yếu – căn bản của đạo lý công giáo về mặt đức tin + luân lý
 • Dùng như bản quy chiếu cho các sách GL trong các nước

–         Viết cho đối tượng

 • Dành cho người phụ trách Huấn giáo : Đứng đầu là GM, thầy dạy đức tin – Mục tử  – Giáo Lý Viên  –  Các tín hữu khác

–         Bố cục : Xoay quanh 4 trục chính : Tuyên xưng đức tin (Kinh Tin Kính), Các bí tích, Đời sống đức tin (Các điều răn), Kinh nguyện (Kinh lạy Cha)

3.     LÀM :

Là người GLV bạn không thể không biết GLHTCG vì GLHTCG giúp độc giả hiểu sâu rộng về đức tin, nhờ đó đức tin được trưởng thành, đâm rễ vào cuộc sống và tỏa sáng thành lời chứng. Mỗi GLV cần có 1 quyển GLHTCG để có thể nắm bắt xuyên suốt đạo lý đức tin.  

Bích Mai 

Comments are closed.