Điển ngữ Thần học Thánh Kinh – C

0

 ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH – C

PHÂN KHOA THẦN HỌC GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀ LẠT – VIỆT NAM

Nguyên văn bản Pháp ngữ: Vocalulaire de Théologie Biblique, tái bản lần thứ II: 1971

Bản quyền của Éditions du Cerf, Paris. Nihil obstat

Dalat, die 1 julii 1973

Philippus Gomez, s.j.

Xin nhấn vào đây để tải bài xuống

Comments are closed.