Đọc Kinh Thánh theo phương pháp 6 bước

0

Ban Truyền Thông xin giới thiệu cách “Đọc Kinh Thánh theo phương pháp 6 bước” do Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Lai, S.J. biên soạn.

Tài liệu được tải dưới dạng pdf, xin nhấn vào đây và chờ trong giây lát để chờ web tải bài xuống.

Comments are closed.