Thánh lễ

0

Đây là Powerpoint Slideshow hỗ trợ dạy giáo lý với nội dung gồm: Nguồn gốc – cấu trúc – ý nghĩa Thánh Lễ. Bài do Sr. Maria Bích Mai, OP biên soạn.

Xin nhấn vào đây để tải bài Thánh Lễ

 

 

Comments are closed.