Tiễn chị Maria Hosana

0
 Giờ này Chúa gọi Chị con về
Vì tình Chúa chết đồi Calvê
Xin thương xóa tội đời dương thế
Để Chị được niềm vui tràn trề
 
Ánh mắt yêu thương Chúa đoái nhìn
Cộng đoàn dâng Chúa hòa lời kinh
Hy sinh nhỏ bé hiệp của lễ:
Máu Thánh Giêsu rửa tội tình

 

Con tin rằng Chúa đã nghe con
Chúa nói: “dù tội đỏ như son
Nếu như sống chết tin vào Chúa
Mọi vết thương đau sẽ chẳng còn.

 

Nay kiếp phàm nhân khép lại rồi
Chị về trình diện Chúa Ba Ngôi
Giêsu Thẩm phán xin nhìn đến
Hy hiến Chị dâng: trọn cuộc đời

 

Chị ơi, trọn nghĩa vẹn tình thâm
Lời kinh dâng Chúa vẫn âm thầm
Chúng em xin Chúa thương đoái nhận
Đón Chị về bên Đấng Từ Nhân.
 
 
Sr. Maria Hoài Thu, OP
(Viết bên linh cữu Chị Maria Hosana – ngày 04.6.2012)


Comments are closed.