Lời Chúa trong tình bạn

0

LI CHÚA TRONG TÌNH BN

Muốn khôn ngoan phải nghe lời giáo huấn
Chớ bao giờ tự đắc với huênh hoang
Uốn lưỡi con để ăn nói dịu dàng
Hầu mỗi ngày được tăng thêm bạn hữu,
Lời dễ thương, công việc sẽ thành tựu,

Ước mong sao trên mọi nẻo đường con đi
Hằng an tâm không gặp chướng ngại gì
Những tiếp cận người thân thương hào nhã
Tìm cố vấn con đường thêm vội vã
Muôn vàn người chỉ chọn một mà thôi.

Nếu như con muốn tìm bạn giữa đời
Phải khôn ngoan thăm dò ngay từ sớm
Bởi lẽ sao có người bạn kinh tởm
Chỉ thất thời, khi gặp những vận may
Lúc nguy cơ là vắng mặt mày
Khổ tâm hơn là bạn thành thù hận
Chỉ tiết lộ chuyện xấu xa gây hấn
Nó lật mặt như tráo trở bàn tay
Nhắm lợi riêng khi vựa lúa còn đầy.
Gặp rủi ro người bạn đi mất tích.

Hãy khéo khôn xa tránh mọi thù địch
Khi tìm bạn phải sáng suốt tinh anh
Để lựa chọn được người bạn trung thành
Bạn như thế là kho tàng ân phước
Dẫu vàng ròng cũng không hề đổi được
Giá trị nó chẳng đấu cân lường
Và cao quý hơn cả bậc đế vương
Là vị thuốc chữa cuộc đời đau khổ.

Ai hiếu hoà và tỏ lòng kính sợ
Ắt sẽ gặp người bạn thiết trung trinh
Điều khiển được tình bằng hữu của mình
Sống hoà hợp nên một lòng một ý
Đó chính là bạn thiên niên vạn kỉ
Nói những lời hoà nhã với cận thân
Nguồn ơn phước mai sau sẽ dự phần
Cùng Bạn Thánh muôn đời không chấm dứt…

                                           Sr. Gabriel. OP

Comments are closed.