Nét đẹp vui tươi tế nhị của người phục vụ Tin Mừng

0
HỘI DÒNG ĐAMINH TAM HIỆP
UỶ BAN ĐÀO TẠO
KẾ HOẠCH  TCN III. 2012

NÉT ĐẸP VUI TƯƠI TẾ NHỊ CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ TIN MỪNG

Xin hân hoan kính chào quí Chị giáo và các em trong niềm vui của người được thánh hiến!

Với chủ đề: CHỨNG NHÂN CỦA LỜI của Tổng hội Tam Hiệp XIII, cùng với Hội đồng Hội dòng trong năm thứ I (7/2011 – 6/2012), Ủy ban Đào tạo đã thực thi việc huấn luyện các ứng sinh và huấn sinh trở nên những nhà giáo dục loan báo Lời Chúa. Về phương diện nhân bản, chúng ta đã giúp nhau học với Đức Giêsu đức tính hiền lành và khiêm nhường thể hiện một nhân cách bình an,  hạnh phúc, sống con người thật của mình trước nhan Chúa.

ẢnhTrong năm thứ II (7/2012 – 6/2013), Ủy ban Đào tạo sẽ giúp các ứng sinh và huấn sinh học tập làm chứng nhân của Lời trong môi trường mục vụ. Chúng ta cũng sẽ tập trung vào từng phương diện: nhân bản, tâm linh, trí thức và nhân chứng. Trong quí đầu tiên huấn luyện về nhân bản, chúng ta sẽ tiếp tục giúp nhau có được nét đẹp vui tươi, tế nhị của người mục tử khi chúng ta chu toàn trách nhiệm phục vụ nơi môi trường giáo xứ.

– Làm sao chúng ta có được tinh thần trách nhiệm của người mục tử khi phục vụ tại các giáo xứ?

– Làm sao chúng ta thể hiện được niềm vui của người được thánh hiến khi chúng ta dạy giáo lý, hướng dẫn giáo lý viên, các hội đoàn, phục vụ bàn thánh và thăm viếng người nghèo cũng như những bệnh nhân và những người già cả neo đơn?

– Làm sao chúng ta có được thái độ sống tế nhị khi giao tiếp với mọi người; đối với các linh mục chánh xứ cũng như những người cùng cộng tác với chúng ta, nhất là với các em thiếu nhi, đặc biệt là những em có vấn đề trong đời sống.

Tất cả đều tùy thuộc vào đời sống đức tin thể hiện niềm vui có Chúa trong tâm hồn và sự  kiên trì rèn luyện tinh thần trách nhiệm cũng như phong cách sống trong tình yêu, một tình yêu biết tôn trọng tha nhân để loan Tin Mừng cho họ. Đó là bổn phận của Ban Đào tạo và từng huấn sinh cũng như ứng sinh của chúng ta trong các giai đoạn đào tạo sơ khởi.

Với những ý nghĩa và mục đích trên xin gợi ý thực tập một vài đề nghị sau:

I. Ý LỰC SỐNG

“Anh em hãy vui luôn trong Chúa!” (Pl 4,4)

II. ÁP DỤNG CỤ THỂ.

1.  Tâm tình 

– Sống tâm tình cầu nguyện để có niềm vui gặp gỡ Chúa và thi hành trách nhiệm Chúa trao; như các môn đệ đã có niềm vui tràn đầy khi loan Tin Mừng: “Tôi đã thấy Chúa”.

– Xin ơn yêu mến Chúa và giữ trọn giới răn yêu thương của Chúa đối với tha nhân để có niềm vui đích thực và trọn vẹn trong tâm hồn cũng như trong mọi tương quan giao tiếp và phục vụ.

2.  Thái độ:

– Niềm vui trong Chúa sẽ thể hiện thái độ tế nhị, tôn trọng Chúa nơi tha nhân; nhất là những người bé mọn.  

– Người có niềm vui tế nhị luôn quan tâm, phục vụ nhu cầu tâm linh cũng như vật chất của tha nhân; đặc biệt với những ai đang trải qua những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

3. Lời nói:

– Trong giao tiếp chúng ta thể hiện niềm vui tế nhị qua lời nói trong sáng, dịu dàng, lời nói đem lại bình an và niềm hy vọng cho tha nhân.

–  Người loan báo niềm vui Nước Trời luôn nói về Đức Kitô, không đề cao mình cũng không phê bình người khác.

4. Hành động:

– Mỗi ngày dành thời gian đọc Lời Chúa, suy niệm, cầu nguyện trực tiếp trên bản văn Thánh Kinh để có được niềm vui gặp gỡ Đức Kitô trong Lời Chúa

– Cần luyện tập gương mặt vui tươi, hay mỉm cười. Ý thức Chúa đang nhìn mình và tiếp cận với Chúa nơi chị em cũng như những người mình giao tiếp trong công tác mục vụ giáo xứ.

– Cần mẫn chu toàn trách nhiệm dù rất nhỏ và thể hiện tình yêu chân thành với tha nhân qua việc gặp gỡ, thăm hỏi và hướng dẫn; cần chuẩn bị nghiêm túc khi giảng dạy.

– Tập sống tế nhị, quan sát nhu cầu của tha nhân và khiêm tốn phục vụ.

– Một cách đặc biệt cần biết cảm thông tha thứ khi tha nhân có vấn đề tiêu cực;  tế nhị sửa lỗi cho họ bằng một truyền thông trung thực và tôn trọng trong tâm tình, lời nói và thái độ.

– Trong phút hồi tâm giữa hay cuối ngày, dưới ánh mắt của Chúa Giêsu, nhìn lại tinh thần trách nhiệm và mối tương quan của mình có hay không niềm vui tế nhị với Chúa và với chị em cũng như những người mình phục vụ .

III. ĐỊNH HƯỚNG CHO KẾ HOẠCH TCN IV. 2012

TCN tới (28.09.2012), xin Chị giáo viết bản nhận định ưu khuyết điểm và biện pháp khắc phục về kế hoạch TCN III.2012, tường trình về tinh thần, văn hoá, đời sống và thảo định hướng cho kế hoạch TCN IV.2012. Để chị em có thể làm chứng nhân của Lời trong môi trường mục vụ, UBĐT cần huấn luyện các ứng sinh và huấn sinh về đời sống tâm linh như thế nào?  

Xin gửi về UBĐT trước ngày 20.09.2012 để đúc kết, chọn định hướng chung.

Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với quí Chị giáo và các em.

Kính chào quí Chị em trong tình yêu Đức Kitô,

 

Tam Hiệp, ngày 29.06.2012

 Nt. Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP

Đặc trách Ủy ban Đào tạo

Comments are closed.