Cảm hứng

0

CẢM HỨNG

Chị em là muối cho đời,
Muối mà hết mặn, kẻ cười, người chê.
Làm sao cho mặn cho mê,
Cho ngon khẩu vị không chê chút gì.
Muối kia mất vì tức thì
Ném ra đường, để người đi dày vò.
Chúng ta, phải có mới cho!
Sống sao chỉ biết chăm lo Nước Trời.
Chị em là sáng cho đời!
Thành kia trên núi giấu người được chăng?
Thắp đèn ai cũng hiểu rằng,
Đặt cao lên đế, như trăng sáng ngời.
Thắp đèn rồi để lơi khơi,
Lấy thùng úp lại quả người khùng điên.
Chị em hãy sống nhân hiền,
Gương lành chiếu giãi trước tiên ra ngoài.
Công to việc nhỏ miệt mài,
Vì lòng mến Chúa chẳng hoài công ta!
Làm cho danh thánh Chúa Cha,
Rạng ngời khắp chốn, chan hòa muôn nơi!

                   Sr. Madalena Mến

Comments are closed.