Lên đường

0

LÊN ĐƯỜNG

Lên đường đến với anh em,
Lên đường truyền gíao ta đem Tin Mừng.
Bốn phương loan báo không ngừng,
Dấn thân phục vụ ta đừng sợ chi!
Lên đường em – chị cùng đi,
Thánh Thần dẫn lối xá gì chông gai.
Ngày mồng ba lãnh Bài Sai,
Hôm nay cất bước một hai lên đường.
Chị em hăng hái can trường,
Đường đi có Chúa coi thường dặm xa.
Nhớ Lời Chúa nhắn nhủ ta:
Làm cho Lời Chúa trổ hoa muôn màu.
Và như muối mặn men say,
Kitô Đức Chúa ngày ngày tỏa hương.

 

Hân hoan phấn khởi lên đường,
Thi hành sứ vụ nơi trường Giêsu.
Gặp người nghèo khổ đui mù,
Cảm thông chia sẻ đồng xu ân tình.
Theo Chúa thực sự- bỏ mình,
Vác cây Thánh Giá trung trinh theo Ngài.
Phó dâng hiện tại tương lai,
Chúa trời ân thưởng cho ai trung thành.
Chúc chị sống thánh sống lành,
Quê hương Thiên Quốc Chúa dành cho Soeur.

M. Mai đệ liên Mến.

 

Comments are closed.