Tin buồn: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhường

0

TIN BUỒN

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài”
                                                                 (Tv 91,2)


Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh
Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ NHƯỜNG (Tận hiến)

Sinh năm 1928, tại Yên Bái, Thái Bình

     Gia nhập Hội Dòng Đa Minh Bùi Chu và chọn sống ở bậc tận hiến từ năm 1951 

đã được Chúa gọi về vào lúc 22g10 ngày 19.8.2012 

tại Trụ sở Trung ương Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp,
134/4 khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
Hưởng thọ 84 tuổi.

Thánh lễ Đưa Chân sẽ được cử hành lúc 5g00 sáng Thứ Hai, ngày 20.8.2012

Thánh Lễ An Táng đồng tế sẽ được cử hành lúc 7g00 sáng Thứ Ba, ngày 21.8.2012

 Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn nữ tu MARIA được nghỉ yên bên Chúa và các thần thánh trên quê trời.


Xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội Dòng

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy, O.P.
Bề trên Tổng quyền 

*******

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ NHƯỜNG (Tận hiến)

Sinh năm 1928, tại Yên Bái, Thái Bình.

Năm 1951             : Gia nhập Hội Dòng Đa Minh Bùi Chu và chọn sống ở bậc tận hiến.

Năm 1954             : Di cư vào Nam.

Năm 1954 – 1955  : Phục vụ tại Mỹ Hảo.

Năm 1955 – 1965  : Phục vụ tại cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Dốc Mơ.

Năm 1965 – 1968  : Phục vụ tại cộng đoàn Truyền Tin, Tam Hiệp.

Năm 1968 – 1969  : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Lên Trời, Kiến Thiết (Cđ. Mẹ Fatima).

Năm 1969 – 1971  : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, Bình Thạnh.

Năm 1971 – 1972  : Phục vụ tại cộng đoàn Mẫu Tâm, Tân Mai

Năm 1972 – 1974  : Phục vụ tại cộng đoàn Phước Lâm, Long Điền.

Năm 1974 – 1986  : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Bảy Sự, Hố Nai.

Năm 1986 – 1997  : Phục vụ tại cộng đoàn Truyền Tin, Tam Hiệp.

Năm 1997 – 2004  : Phục vụ tại cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Dốc Mơ.

Năm 2004 – 2012: Nghỉ hưu tại nhà An dưỡng Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ NHƯỜNG về với Chúa vào lúc 22g10 ngày 19/8/2012 tại Nhà Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

 

Comments are closed.