Hoan ca dâng hiến

0

HOAN CA DÂNG HIẾN

Từng nhịp chân con bước
Theo tiếng Chúa kêu mời
Phụng sự Danh Thánh Chúa
Phục vụ những con người
            Con hân hoan cất bước
            Không một chút ngại ngần
            Dù đời nhiều thử thách
            Vẫn dư đầy Hồng ân
Sống lời khuyên Phúc Âm
Quyết từng ngày giữ trọn
Lời đoan hứa tự nguyện
Là suốt cả trăm năm
            Hy sinh không ngại ngần
            Sớm chiều xin tuân phục
            Nghèo khó là nhân đức
            Cùng khiết tịnh xác, hồn
Trọn đời xin tri ân
Tình Giêsu tuyệt đối
Đôi khi con lầm lỗi
Ăn năn xin thứ tha
            Con nguyện mãi tôn thờ
            Một Chúa Trời nhân ái
            Con chỉ là tro bụi
            Xin khiêm hạ, tin yêu

Trầm Thiên Thu
Chiều mưa Saigon, 27-9-2012

Comments are closed.