Tin buồn: Thân phụ Sr. Anna Phan Thị Lệ Hằng

0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Ông Cố Phêrô PHAN VĂN TRỊNH

Thân phụ Sr. Anna Phan Thị Lệ Hằng

vừa qua đời vào sáng ngày 03/9/2012 tại Xóm 7 Linh Đức, Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái.

Hưởng thọ 87 tuổi.

Xin các cộng đoàn chung lời cầu nguyện cho Linh hồn Ông Cố Phêrô theo Nội Quy số 81,

và hiệp thông với gia đình tang quyến trong nỗi mất mát lớn lao này.

Hội Dòng xin chân thành chia buồn cùng chị Anna Lệ Hằng và gia quyến.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn Ông Cố Phêrô về hợp hoan cùng các Thánh trên Thiên Đàng.

Kính báo,

Ban Truyền Thông

Comments are closed.