Yêu thương

0
Lòng con rao rực bao tâm tình.
Gẫm lại cuộc đời thuở khai sinh,
Biết đếm làm sao muôn ơn phúc,
Chúa đã cho con uống phỉ tình.
 
Lòng con tràn ngập phúc vô biên,
Niệm suy tình Chúa quá dịu hiền,
Gọi con vui sống đời dâng hiến,
Tên con được gọi thuở khai thiên.
 
Tiếng Chúa kêu mời: hãy tiến lên,
Cùng Ngài se kết sợi đoan nguyền.
Dẫu biết phận mình bao bất xứng,
Tin vào Thiên Chúa sẽ nên duyên.
 
Phận con yếu đuối Chúa chẳng chê,
Nguyện luôn son sắt vẹn câu thề.
Dẫu cho cuộc đời muôn thách đố,
Hành trình lắm lúc gặp nhiêu khê…
 
Đời con Chúa làm bao nhiệm lạ
Muôn đời con hát khúc hoan ca,
Truyền rao tình Chúa, ôi cao cả,
Yêu thương như triều sóng hải hà.
 
Thérèse Nguyễn Hồng Huyên

(AS 182)

 

Comments are closed.