Vị Thánh kính ngày 2/12

0

CROMAZIO, GIÁM MỤC; MAURA CLARKE,

ITA FORD, DOROTHY KAZEL và JEAN DONOVAN, TỬ ĐẠO

1. Cromazio, Giám Mục

Cromazio (mất năm 407) là một trong những vị Giám Mục nổi bật nhất trong thời đại của ngài. Sinh ra tại Aquileia, gần Trieste, ngài đã tham gia vào hội những người chống lại giáo phái Arian Aquileia vào năm 381, khi còn là Linh Mục và được chọn làm Giám Mục cho Giáo Phận quê hương của mình vào năm 388.

Là bạn của Jerome (người định cư tại Milan), Đức Cha Cromazio đã cống hiến nhiều cho một số tác phẩm của Jerome và của Ambrose – Đức Tổng Giám Mục của Milan. Ngài cũng là một nhà chú giải sâu sắc về Thánh Kinh, đặc biệt là Tin Mừng Matthew.

2. Maura Clarke, Ita Ford, Dorothy Kazel l và Jean Donovan, tử đạo

Ngày 2 tháng 12 cũng là ngày kính nhớ bốn nhà truyền giáo: Maura Clarke và Ita Ford là hai chị em, Maryknoll Dorothy Kazel là em gái của Ursuline và Jean Donovan – một thừa sai giáo dân, cả hai đến từ Cleveland, Ohio. Những bông hoa của Oscar Romero này đã bị hãm hiếp và giết chết ở El Salvador vào năm 1980.

Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.