Vị Thánh kính ngày 20/12

0

THÁNH DOMINIC SILO, TU SĨ

Dominic Silos (khoảng 1000-1073) được Dòng Đa Minh đặc biệt tôn kính. Tương truyền, sau khi ngài qua đời khoảng gần 1 thế kỷ, một phụ nữ tên là Joan Aza hành hương đến viếng mộ Dominic Silos được diễm phúc thấy ngài hiện ra trong thị kiến và bảo rằng: Đứa con trai mà cô đang mang trong bụng sẽ trở thành một Dominic khác. Người con ấy sau này chính là thánh Đa Minh – Đáng sáng lập Dòng Thuyết Giáo.

Sinh ra tại Navarre, Tây Ban Nha, trong một gia đình nông dân, Dominic Silos đã gia nhập đan viện Dòng Biển Đức tại San Millan de la Cogolla. Ngài được thụ phong Linh Mục và nhận trách nhiệm huấn luyện các Tập Sinh. Sau một cuộc tranh chấp với vua của Navarre về quyền sở hữu đất đai, Dominic và hai vị khác bị lưu đày. Trong thời gian ở tại St. Sebastian Silos – một tu viện bị bỏ hoang gần Burgos vào năm 1041, Dominic đã xây dựng lại tu viện, phát triển cộng đoàn và thành lập học viện.

Dominic nổi tiếng về sự thánh thiện, lòng quảng đại, lòng bác ái và khả năng chữa bệnh. Ba năm sau khi qua đời, ngài đã được phong thánh. Ngày lễ kính ngài không được ghi trong lịch chung của Giáo Hội.

Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.