Vị Thánh kính ngày 21/12

0

THÁNH PETER CANISIUS – LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH 

Peter Canisius (1521-1597) được gọi là Leo XIII (1878-1903) – vị “tông đồ thứ hai của người Đức” (Tông đồ thứ nhất là Boniface) và là một trong các nhà thần học có công lớn trong việc chống lại phong trào Cải cách Tin Lành.

Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc ở Nijmegen- Hà Lan, Peter Canisius được đi học tại các trường đại học ở Cologne,  Louvain và lãnh bằng thạc sĩ năm 1540, khi mới 19 tuổi.

Gia nhập dòng Tên năm 1543, sau khi lãnh tác vụ linh mục, cha Peter Canisius trở thành một nhà giảng thuyết nổi tiếng. Với tư cách là một thần học gia, ngài tham dự hai phiên họp của Công đồng Trent và đã được triệu hồi đến Rome để làm việc với Thánh Inhaxiô Loyola.

Năm 1552, Thánh Tổ Phụ của Dòng Tên đã gửi cha Peter Canisius đến Vienna để tái thiết việc giáo dục đức tin cho các cộng đoàn Tín hữu đang gặp thử thánh về đức tin. Người dân tại Vienna ngưỡng mộ cha Peter vì khả năng mục vụ đặc biệt, về sự quan tâm, phục vụ người nghèo, người bệnh và các tù nhân. Trong đợt dịch bệnh xảy ra vào mùa thu năm 155, ngài làm việc hăng say, không mệt mỏi.

Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục của Vienna, nhưng vì muốn tiếp tục công việc du thuyết, Đức Cha Peter chỉ điều hành Giáo phận trong một năm. Năm 1555, ngài xuất bản cuốn Summa Doctrinae Chris tianae (“Tổng hợp học thuyết Kitô”). Cuốn Giáo lý nổi tiếng này đã được dịch ra tiếng La tinh và 15 ngôn ngữ khác, ngay khi Đức Cha Peter còn tại thế. Sau đó, ngài còn xuất bản cuốn Smaller Catechism – cuốn sách Giáo lý này đã được dịch sang tiếng Đức cho trẻ em và cho các tín hữu nói chung. Ngài cũng là tác giả của Shortest Catechism – cuốn Giáo lý ngắn nhất và đơn giản nhất.

Được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh Dòng Tên tại Áo, Bavaria và Bohemia vào năm 1556 nhưng Đức Cha Peter vẫn ở lại Prague và cùng với các anh em khác, ngài thiết lập đại học ở Augsburg, Munich và Innsbruck cho các sinh viên, trong đó có cả sinh viên Tin Lành. Trong các cuộc thảo luận chính thức của mình với Lutheran, Đức Cha Peter nhấn mạnh: đức tin không phải là sự khác biệt và ngài khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu của trường học qua việc thành lập một số trường đại học của Dòng Tên ở miền bắc nước Đức. Trong suốt tám năm ở Thụy Sĩ, ngài đi giảng dạy ở nhiều nơi và có ảnh hưởng lớn đến những giai đoạn quan trọng của lịch sử Công giáo.

Năm 1591, một cơn đột quị đã khiến ngài bị liệt suốt đời. Ngài qua đời ở Fribourg, vào ngày 21 tháng 12 năm 1597. Đức Cha Peter được tôn phong lên hàng hiển thánh năm 1925 và là người đầu tiên trong Giáo Hội được phong thánh và được phong tước hiệu tiến sĩ Hội Thánh trong cùng một ngày.

Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.