Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu

0
 Chầu Thánh Thể:
CHÚA THÁNH THẦN
TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 

1. LỜI MỜI GỌI:

Kính thưa cộng đoàn,

Chúa Thánh Thần là hồn sống của Hội Thánh. Chính Chúa Thánh Thần lôi kéo chúng ta về với Chúa Kitô,  nhắc nhớ chúng ta lời dạy của Chúa Kitô, mở tâm hồn chúng ta hiểu biết sự chết và phục sinh của Chúa Kitô. Ngài làm cho mầu nhiệm Chúa Kitô trở nên hiện tại trong chúng ta, nhất là trong bí tích Thánh Thể, để hòa giải chúng ta và đặt chúng ta trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, hầu giúp chúng ta sinh nhiều hoa trái.

Trong giờ chầu này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các bạn Thêm Sức 3 được chẩn bị xứng đáng để đón nhận hồng ân sung mãn của Chúa Thánh Thần, qua bí tích Thêm sức.

 2. HÁT:  Thành tâm thờ kínhKim LongTTCLĐ 478

Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK. Một tình yêu bao la, tháng năm dần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa: Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

4. LỜI CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong lời di chúc cuối cùng, Chúa đã hứa sẽ ban tặng cho các tông đồ một gia sản quý báu nhất, một hồng ân vô cùng cao trọng, đó chính Chúa Thánh Thần.

Chúng con cũng nài xin lòng nhân từ yêu thương sẵn có đối với giới trẻ, mà ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con, nhất là các bạn ngày mai lãnh nhận bí tích Thêm Sức, để chúng con trở thành đền sống động của Chúa Ba Ngôi chí thánh

(Mời cộng đoàn đứng)

4. HÁT: Lửa hồng ngàn đời – (TCCĐ 172)

ĐK. Hãy chiếu sáng tâm hồn con ngọn lửa hồng từ ngàn đời là tình yêu Chúa vượt qua đêm tối. Và chiếu sáng trên trần gian ngọn lửa hồng từ ngàn đời, để tình yêu Chúa cháy lên đốt lòng mọi người.

Xin cho con một tình yêu Chúa. Như ánh sao đêm soi dẫn nẻo về. Vượt tăm tối qua miền ánh sáng. Dẫn đưa con tháot khỏi bến mê.

5. LỜI CHÚA: Ga 20,19-22

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

(Mời cộng đoàn quỳ)

6. LỜI NGUYỆN:

NHD: Kính thưa cộng đoàn

Chúa Kitô Phục sinh vinh hiển là Đấng có quyền ban Thánh Thần xuống trên các môn đệ của Người, Chúng ta xin Chúa Giêsu Phục sinh tuôn đổ tràn ơn Thánh Thần trên chúng ta, nhất là các bạn chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm sức, để chúng ta trung thành sống theo ơn Chúa kêu gọi, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

NHD: Thánh Thần của Đức Kitô Phục sinh là Đấng liên kết mọi thành phần trong Hội Thánh, bằng mối dây bình an.

CHUNG: Lạy Chúa, xin Chúa xua tan mọi chia rẽ trong Hội Thánh, và liên kết mọi người trong tình yêu Chúa.

NHD: Thánh Thần của Đức Kitô Phục sinh là Đấng thánh hóa mọi dân tộc, và làm cho họ trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa Cha.

CHUNG: Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con,  nên những tông đồ nhiệt thành truyền giảng Tin Mừng,  cho những người chưa biết Chúa.

NHD: Thánh Thần của Đức Kitô Phục sinh, là Đấng làm cho chúng ta trở nên đền thờ sống động,

CHUNG: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôn vinh Chúa trong thân xác và trong cuộc đời mình.

NHD: Nơi đâu có Thánh Thần của Đức Kitô Phục sinh ngự trị, nơi đó có tự do sung mãn.

CHUNG: Lạy Chúa, xin Chúa dẫn dắt chúng con vào sự thật trọn vẹn của Tin Mừng, để sự thật làm cho chúng con được trở nên con người tự do.                         

7. HÁT: Con muốn chúc mừng – Kim Long

Con muốn chúc mừng màu nhiệm : Máu thịt Con Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế, sinh bởi lòng Đức Nữ Trinh.

Ôi Bí tích thật uy linh, chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới, mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.

 8. HÁT KẾT: Bài ca hiệp nhất Thánh Tâm – CĐ 159

 Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.

 

Comments are closed.

phone-icon