Cây gậy của Aaron

0

CÂY GẬY CỦA AARON (Xh 4,14; Ds 17,1)

Trích dịch tác phm “All Things in the Bible” ca tác gi Nancy Tischler

Aaron, người anh của Môisê, đã trở thành vị thượng tế đầu tiên của dân Israel. Mỗi người lãnh đạo chi tộc mang một gậy, gậy này tượng trưng cho quyền lực của ông. Khi Aaron phải đương đầu với cuộc nổi loạn của Korah và các đồng minh của ông chống lại Môisê và Aaron, những người này đã thách thức quyền làm tư tế của chi tộc Lêvi, người lãnh đạo của mỗi chi tộc Israel phải viết tên của họ trên gậy của họ. Mười hai gậy đã được đặt trong Lều Hội Ngộ (Nhà Tạm) ngay trước Hòm Bia Giao Ước. Sáng hôm sau, gậy của Aaron đã trổ hoa, đâm chồi, ra hoa và có những quả hạnh chín. Điều này đã minh chứng Thiên Chúa đã chọn Aaron làm tư tế của Ngài và Thiên Chúa đã hiện diện ở giữa họ. Trong thư gửi tín hữu Do Thái 9,4 cho biết cây gậy đã được giữ cùng với các Tấm Bia Giao Ước bên trong Hòm Bia.

Quả hạnh nở rộ trở thành một biểu tượng phong phú đối với người Do Thái. Họ có hệ thống tiền tệ riêng của họ, đồng tiền đó đã được in dấu đặc biệt để biểu hiện đó là những đồng tiền của người Do Thái. Sau này, những nhà bình luận đã giải thích đó như một dấu chỉ sự chọn lựa của Thiên Chúa. Nó cũng thường được dùng để củng cố sự nhận thức về quyền thiêng liêng của các vua.

Maria Ngô Liên chuyển ngữ

Đọc thêm

  • Figgis, John. The Divine Right of Kings. Gloucester, Mass.: P. Smith, 1970.
  • Gillespie,George. Aaron s Rod Blossoming. London: Richard Whitaker, 1670.
  • Lawrence, David H. Aaron s Rod. New York: Thomas Selzer, 1922.
  • Wiesel, Elie. “Aaron: The Tefl on Kid,” in Biblical Archaeology, August 1998.

Comments are closed.