Con nuôi

0

CON NUÔI

(St 15,3, 16,1-4, 30,1-13; Ruth 4,16; Es 2,7; 1V 19,19-21; Rm 8,15, 9,4; Ep 1,5)

Trích dịch tác phẩm “All Things in the Bible” của tác giả Nancy Tischler

Mặc dù trong thư gửi tín hữu Do Thái không có những thuật ngữ kỹ thuật về vấn đề nhận con nuôi, việc lấy một người không phải cùng huyết tộc như một người thừa kế theo pháp luật rõ ràng đã tồn tại từ những thời kỳ đầu tiên, có vẻ như phong tục hiện thời được dành riêng trong nhiều vùng ở Trung Đông. Ví dụ, Ábraham coi Ê-li-e-de, một đầy tớ, là người thừa kế của ông nếu ông chết mà không có một con trai theo luật tự nhiên. Một số người tin rằng Laban coi Giacop là con trai nuôi và là người thừa kế, vì Giacop làm việc lâu năm trên mảnh đất của ông và đã kết hôn với con gái Laban. Khi Giacop đến Ai Cập, và lần đầu tiên đã gặp hai người con trai của Giuse, ông đã nuôi họ như con mình, chia phần của Giuse trên mảnh đất của mình cho Ephraim và Manase. Môisê đã được con gái của Pharaon nhận làm con nuôi.

Những hành vi như hôn nhân đa thê và thế huynh hôn được tiến hành với sự phân phối của vấn đề cải cách thứ tự trong phạm vi các chi tộc. Các điều khoản khác dường như ngụ ý một hình thức nhận con nuôi hoặc ít nhất là người bảo vệ. Ví dụ, Ruth đặt đứa con của mình trong lòng Naomi, dường như cho phép bà trở thành người nuôi nấng đứa trẻ đó. Một số tin rằng, bởi vì Ruth là một người Mô-áp, nhưng cô đã nỗ lực và khao khát tìm nơi ẩn náu dưới bóng của Chúa để được đón nhận vào cộng đồng người Do Thái.

 Trong trường hợp của Êlia và Êlisê, Êlia ném áo choàng lên trên người của vị tiên tri trẻ để chỉ định anh ta là người thừa kế tinh thần của Êlia. Theo thần học, cách thức để nhận con nuôi được diễn tả trong Tv 2,7 “Con là con của Cha” đã xuất hiện trở lại trong Tân Ước. Thánh Phaolô sử dụng như nó là dấu hiệu Thiên Chúa tuyển chọn dân riêng của Ngài: làm con theo qui luật tự nhiên thuộc về con cháu của Abraham, nhưng Thiên Chúa đã chọn để chúc phúc cho dân ngoại cũng như cho niềm tin của họ vào Con của Người, là Đấng cứu chuộc họ từ “nô lệ trở thành con cái”.

Maria Ngô Liên chuyển ngữ

Comments are closed.