Tấm lòng của Abraham

0

TẤM LÒNG CỦA ABRAHAM (Lc 16,22)

Trích dịch tác phẩm “All Things in the Bible” của tác giả Nancy Tischler

Tấm lòng của Abraham là một chủ đề khác đối với sự chết và sự sống sau này. Đức Giêsu đã dùng chủ đề tấm lòng của Abraham trong dụ ngôn Ông Nhà Giàu và Anh Lazarô. Sau cái chết của anh, Lazarô đã được Thiên Thần đem vào lòng Abraham, nghĩa là được ở với Abraham trên trời.

Xem xét cách thức khách được ngồi trong các bữa tiệc trong thời Tân Ước, điều này có thể ám chỉ việc  ngồi hoặc nằm bên cạnh Ápraham tại bữa tiệc trên trời. cùng thuật ngữ “dựa vào ngực Đức Giêsu” đã được nói đến tại Bữa Tiệc Ly của môn đệ Gioan yêu quý.

Trong thời kỳ văn hóa Phục hưng, thuật ngữ này đã được Shakespeare và những người khác sử dụng để trở thành một cách thức miêu tả cái chết đầy thi vị. Trong số người Mỹ gốc Phi Châu, thuật ngữ đã trở thành phổ biến như là một khái niệm có thể an ủi của thế giới bên kia. Vở kịch nổi tiếng của Paul Green “Trong lòng Abraham”, là một trong những vở kịch có giá trị đầy đủ nhất của hình ảnh trong văn học Mỹ.

Maria Ngô Liên chuyển ngữ

Đọc thêm: Green, Paul. In Abraham s Bosom. New York: R. M. McBride, 1927.

Comments are closed.