Triều đại 58: Thánh Giáo hoàng Silvêriô

0

Đức giáo hoàng Silvêriô sinh tại Frôsinô, vùng Campania, nước Ý. Là con của Đức giáo hoàng Hormisđa (514- 523), được vua Thêôđôricô bổ nhiệm làm giáo hoàng cách vội vã khi đức Agapêtô qua đời trên đường về từ Constantinôpôli và khi chưa kịp đưa xác ngài về Rôma.

Lúc này đạo quân Byzantine của hoàng đế Justinianô, dưới quyền chỉ huy của tướng Bêlisariô tiến gần sát thành Rôma. Vua Thêôđôricô bị ám sát, vua Vitigê lên kế vị đã rút quân về Ravênna để củng cố lực lượng chống lại tướng Bêlisariô.

Biết rõ ngài cũng theo lập trường của đức Agapêtô I, vua Vitigê đã bổ nhiệm phó tế Vigilô lên làm Giáo hoàng và tìm đủ mọi thủ đoạn, kể cả vu khống, nhằm hạ bệ ngài trong đó có sự đồng lõa của hoàng hậu Thêôđôra.

Tướng Bêlisariô đã bắt ngài đưa đi lưu đày ở Lyciabên Tiểu Á. Sau đó, hoàng đế Justinianô tuyên bố ngài vô tội và cho ngài trở về Rôma. Chưa về tời Rôma thì ngài bị bắt lại vì bị vu khống những tội khác và bị lưu đày ở đảo Ponza thuộc vùng Palmaria. Ngài đã từ nhiệm chức Giáo hoàng và chết tại Ponza ngày 11-11-537, được an táng tại Ponza.

Comments are closed.