Triều đại 59: Đức Giáo hoàng Vigilliô

0

 

Đức Giáo hoàng Vigilliô sinh tại Rôma, được vua Vitigê bổ nhiệm làm Giáo hoàng trong bối cảnh của những chuyện buôn bán chức quyền và những mưu đồ xấu xa của vua Vitigê cùng sự đồng lõa của hoàng hậu Thêôđôra, ngay khi Đức Giáo hoàng Silvêriô còn sống. Sau đó, ngài trở thành Giáo hoàng hợp pháp khi đức Silvêriô từ nhiệm và được hàng giáo sĩ Rôma thừa nhận.

Đây là một trong những Giáo hoàng tồi tệ của lịch sử Giáo hội, vì trước lễ tấn phong Giáo hoàng của ngài, hoàng hậu Thêôđôrô bắt ép ngài phải hứa sẽ từ bỏ án lệnh với thượng phụ Anthimô, phục chức cho ông ta và hủy bỏ án lệnh đối với những người theo phái Êuthikê với thuyết Nhất tính.

Sau khi trở thành Giáo hoàng, để giữ lời hứa, ngài đã hủy bỏ án lệnh nói trên, nhưng bị các Giám mục phản đối kịch liệt, ngài phải rút bỏ án lệnh. Sau đó hoàng đế triệu hồi ngài đến Constantinôpôli với nghi thức đón tiếp rất long trọng để che đậy âm mưu bắt giam ngài. Tại dây, ngài thường xuyên chao đảo lập trường vì áp lực của hoàng đế. Cuối cùng, ngài ngả về phe của hoàng đế Justinianô. Để thưởng công, hoàng đế đã ra chỉ dụ nổi tiếng: “Pramatica Sanzione”, qua đó, nhiều quyền dân sự, quyền tư pháp được ban phát cho Giáo hoàng và các Giám mục. Họ được hoàng đế dành cho những vị trí trong thành phần chính phủ Byzantin. Ngài qua đời ngày 7-7-555 tại Siracusê đang khi trên đường trở về Rôma.

Comments are closed.