Lục bát Mân Côi

0

Nhiệm mầu thay Chuỗi Mân Côi
Lời kinh giản dị, tuyệt vời biết bao!
Hồn con bừng SÁNG thương yêu
Ngày đêm VUI sướng ngọt ngào đức tin
Sớm khuya MỪNG rỡ an bình
Đau THƯƠNG giữa những chông chênh bước đời
Hằng ngày lần Chuỗi Mân Côi
Đồng hành với Mẹ nên đời an tâm
Noi gương Mẹ sống “xin vâng”
Vuông tròn Thánh Ý, Chúa nâng bước đời
Xin thương con nhé, Mẹ ơi!
Cho con níu Áo Mẹ hoài đời con

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.