Đò đưa

0


Làm sao có thể đò đưa
Nếu không có kẻ đưa đò qua sông?
Tay chèo, tay lái không ngừng
Bến bờ kiến thức, ước mong bao người
Sông đời lặng lẽ cứ trôi
Người đưa đò vẫn miệt mài đò đưa
Để bao người tới bến mơ
Một mình lủi thủi trở về bến sông
Đưa đò một kiếp long đong
Cho người hạnh phúc, mình không được gì
Nhọc nhằn chuyến khổ vân vi
Âm thầm năm tháng sá gì nguy cơ
Cảm ơn người đã đưa đò
Cho bao người đến bến bờ ước mong
Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương
Người đưa đò được hưởng hồng ân riêng
Đưa đò – ơn gọi thiêng liêng
Quên mình để giúp đẹp thêm cuộc đời

Viễn Dzu Tử

Comments are closed.