Giáo án Giáo lý Hồng ân – tháng 11

0

GIÁO ÁN GIÁO LÝ HỒNG ÂN

THÁNG 11

*** 

KHỐI XƯNG TỘI

Lớp Xưng Tội 1

Bài 3: Sa ngã (tiết 1)

Bài 3: Sa ngã (tiết 2)

Bài 4: Con Thiên Chúa làm người (tiết 1)

Bài 4: Con Thiên Chúa làm người  (tiết 2)

Lớp Xưng Tội 2

Bài 17: Tội lỗi (tiết 1)

Bài 17 : Tội lỗi (tiết 2)

Bài 18: Ơn Chúa

Lớp Xưng Tội 3

Bài 31a: Lãnh nhận Bí tích Hòa giải – xét mình (tiết 1)

Bài 31b: Lãnh nhận Bí tích Hòa giải –  ăn năn dốc lòng chừa

KHỐI THÊM SỨC

Lớp Thêm Sức 1

Bài 4: Con Thiên Chúa làm người (tiết 1)

Bài 4: Con Thiên Chúa làm người (tiết 2)

Bài 5: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Lớp Thêm Sức 2

Bài 20: Ơn Chúa (2 tiết)

Bài 21: Điều răn 1: Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa

 Lớp Thêm Sức 3

Bài 34: Bí tích Truyền chức thánh 

 Bài 35: Bí tích Hôn phối         

KHỐI SỐNG ĐẠO

Lớp Sống Đạo 1

Bài 5: Con người đáp lại lời Thiên Chúa  (2 tiết)

Bài 6: Thiên Chúa duy nhất

Bài 7: Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần

Lớp Sống Đạo 2 

Bài 25: Bí tích Hòa giải (2 tiết)

Bài 26 : Bí tích Xức dầu bệnh nhân

Lớp Sống Đạo 3

Bài 41 : Ơn Chúa 


Comments are closed.