Giáo án khối Vào đời – Năm I – Bài 5

0

 Bài 5:  SÁCH THÁNH KINH TÂN ƯỚC


I. 
N ĐỊNH:

1. Thánh hoá:

2. Ôn bài cũ:

3. Dn vào bài mi:

Các Kitô hữu thời sơ khai coi bộ Sách Thánh của Do Thái giáo là bộ Kinh Thánh duy nhất mà họ tôn kính. Trong thời gian đầu của Kitô giáo (khoảng 30-130 sau CN), bộ sách này không gọi là Cựu Ước vì Tân Ước chưa hình thành.

Ngày nay, các Kitô hữu, dù là Công Giáo, Chính Thống hay Tin Lành, đều nhìn nhận 27 sách trong bộ Tân Ước là Kinh Thánh. Trong bài hôm nay, chúng ta sơ lược về Kinh Thánh Tân Ước. (Mi các em đng chúng ta cùng tuyên đc LC)

II. CÔNG B LI CHÚA: Rm 15,4 – 6  – Thinh lng – gi ý:

Các em thân mến,

Mọi lời Kinh Thánh, đặc biệt là Tân Ước đều được chép ra để dạy dỗ chúng ta. Xin cho chúng ta biết tự tạo bầu khí cho lớp học, để khiêm tốn học hỏi và lắng nghe Lời Chúa dạy dỗ trong giờ giáo lý này, để chúng ta hiểu được nguồn gốc của Tân Ước.

III. DIN GING:

1. Những lý do khiến các Kitô hữu nghĩ đến việc phải viết lại những chứng từ vĐức Giêsu:

a. Sau khi Đức Giêsu về trời, nhịp cầu duy nhất nối liền các Kitô hữu với Đức Giêsu là các Tông đồ, những chứng nhân toàn bộ cuộc đời trần thế của Đức Giêsu. Các Tông đồ chủ yếu làm chứng bằng lời rao giảng, nhờ đó Đức tin được khơi dậy và nuôi dưỡng trong lòng tín hữu, nhưng các ngài dần dần cũng trở nên già yếu và qua đời…

b. Sau hội nghị ở Giêrusalam (năm 49), Giáo Hội không chỉ đóng khung ở Giêrusalem nhưng đã vươn tới những miền xa…  Các Tông đồ liên tục đi nhiều nơi và việc liên lạc bằng thư từ trở nên cần thiết…

c. Nhu cầu Huấn giáo đòi hỏi phải sắp xếp lại những chứng từ truyền khẩu cho có hệ thống để có thể tiếp tục giáo huấn cho tín hữu cũng như những người người tòng giáo…

Chính vì thế, đã có những sưu tập truyền khẩu cũng như thành văn đã được tích tụ để làm chất liệu cho các tác giả viết Tin Mừng sau này.

2.  Sách Tân Ước gồm 27 cuốn, phân loại như sau:

a/ Loại Lịch s: Gồm bốn cuốn Tin Mừng, nói về thân thế và các việc Chúa Giêsu làm, các lời người giảng, nhất là công cuộc cứu chuộc Ngài thực hiện ở trần gian. Và sách Tông đồ Công vụ nói về việc truyền giáo của các Tông đồ và đời sống của Giáo hội sơ khai.

b/ Các Thư: Những lá thư của các Tông đồ gửi khi các ngài vắng mặt hay khi không thể trở lại với các giáo đoàn: 13 thư Phaolô, thư Do Thái và 7 thư chung

c/ Loại tiên tri: Sách Khải Huyền của Gioan nói về thời sau hết của lịch sử nhân loại, Chúa Kitô “lại đến” để xét xử trần gian.

4.  Nguồn gốc của bốn sách Tin Mừng

“Trong mọi thời và khắp nơi, Hội Thánh đã và đang quả quyết rằng bốn sách Tin Mừng bắt nguồn từ các Tông đồ. Thực vậy những gì các Tông đồ rao giảng theo lệnh Chúa Kitô, sau này nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, chính các ngài và những người sống bên các ngài viết lại và lưu truyền cho chúng ta như nền tảng đức tin”

Chỉ có một Tin Mừng trình bày dưới bốn hình thức” (HC.MK 18):  Tin Mừng về Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đã làm người để cứu độ chúng ta. Ngài đã sống giữa loài người, đã hành động, đã giảng dạy, đã chết và đã phục sinh và đã được tôn vinh.

5.  Vị trí trung tâm của Đức Giêsu trong Kitô giáo

Khi học hỏi và đọc Kinh Thánh, chúng ta cần chú ý tới vị trí trung tâm của Đức Giêsu trong Kitô giáo. Tất cả đều quy về Người, những lời nói và việc làm của Người bày tỏ khuôn mặt của chính Thiên Chúa. Kinh Thánh vẫn được coi như một LỜI duy nhất là chính Chúa Kitô: “Tất cả Kinh Thánh là một Quyển Sách duy nhất và Quyển sách duy nhất đó là chính Chúa Kitô, nói về Chúa Kitô và được nên trọn vẹn trong Đức Kitô” (Hugues de Saint-Victor).

6. CU NGUYN:

Lạy Chúa Giêsu, Kinh Thánh là Lời Chúa được viết ra dưới sự linh ứng của Thánh Thần, để giáo dục, dạy dỗ chúng con theo đường ngay nẻo chính. Các em th nghĩ li xem – mình có lưu tâm đến vic đc Tân Ước không? – có biết kính trng và yêu mến Li Chúa không? (sau mi câu thinh lng 5 giây) – Xin Chúa uốn nắn cõi lòng nguôi lạnh và trơ cứng của chúng con. Xin mở đôi tai chúng con lắng nghe Lời Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim mới, một trái tim biết yêu thương, để chúng con biết yêu mến và gắn bó với Lời Chúa, vì chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Amen.

Hoc hát: Xin cho con biết lng nghe

IV. SNG LI CHÚA

1. Bài học: theo sách thủ bản.

2. Gợi ý thực hành:

Là Kitô hữu, chúng ta hãy năng đọc Sách Tân Ước, và nhất là Tin Mừng để biết Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ, tin yêu Người và theo Người để được sống muôn đời. Công Đồng Vaticano II khuyến khích mọi Kitô hữu đọc Lời Chúa thường xuyên, vì “không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”.   

V.  Kết: Kinh Sáng Danh…   

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.