Hình ảnh các trường Mẫu giáo của Dòng mừng ngày 20.11

0

1. Trường Măng Non – Thuộc tu viện Truyền Tin, Biên Hòa

2. Trường Họa Mi 14A – Thuộc Tu viện Mẹ Fatima, Sài Gòn

3. Trường Hoa Anh Đào – Thuộc Tu viện Mẹ Vô Nhiễm, Sài Gòn

4. Trường Hướng Dương – Thuộc Tu viện Thánh Giuse, Sài Gòn

5. Trường Hướng Dương – Thuộc Tu xá Thánh Phaolô Trở lại, Ban Mê Thuột

Comments are closed.