Linh hồn tách khỏi thân xác cũng đã được hưởng thị kiến vinh phúc rồi

0

LINH HỒN TÁCH KHỎI THÂN XÁC

CŨNG ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG THỊ KIẾN VINH PHÚC RỒI

La tinh : Dz 990-991

Cách thi hành huấn quyền của Giáo Hoàng Gioan XXII đã gây ra nhiều chống đối cho nên Gioan XXII đã lập một ủy ban gồm Hồng y và thần học gia. Kết luận của ủy ban này đã khiến cho Gioan XXII phải tuyên bố trước mặt Hồng y đoàn rút lại quan niệm của mình, một ngày trước khi qua đời. Văn kiện xác nhận tuyên bố này được vị kế vị là Bênêđictô XII công bố.

Để cho những điều thường được nói về các linh hồn đã được thanh luyện sau khi rời khỏi thân xác (nhằm xét xem các linh hồn đó, trước khi nhận lại thân xác, có được nhìn thấy yếu tính thiêng thánh bằng cái thị kiến mà vị tông đồ gọi là mặt đối mặt), những lời do chính Chúng tôi hoặc một số vị khác phát biểu trước sự hiện diện của Chúng tôi, bằng cách trích dẫn Kinh Thánh và các lời đích thị của các Thánh hay bằng những kết luận khác, không thể ăn sâu vào tai các tín hữu theo một cách khác với ý nghĩa của chúng khi chúng, trước kia cũng như hiện nay, được chúng tôi nói lên và hiểu rõ, thì đây là văn kiện qua đó Chúng tôi công bố như sau ý nghĩ mà cùng với Hội Thánh Công giáo Chúng tôi vốn có, trước kia cũng như hiện nay, về vấn đề này.

Vậy Chúng tôi tuyên xưng và Chúng tôi tin rằng các linh hồn đã được thanh luyện sau khi đã rời khỏi thân xác được quy tụ lên Trời, trong Nước Trời và trên Thiên Đàng, cùng với đức Kitô trong cộng đoàn các thiên thần, và các linh hồn đó, chiếu theo luật chung, được nhìn thấy Thiên Chúa và yếu tính thiêng thánh một cách rõ ràng, mặt đối mặt, trong chừng mực mà tình trạng và quy chế của linh hồn đã rời khỏi thân xác cho phép.

Nhưng nếu bằng một cách nào đó có một điều gì khác về đề tài này đã được Chúng tôi nói ra, hay nói ra một cách khác, thì đó là điều Chúng tôi đã nói ra trong trạng thái của Đức tin công giáo và Chúng tôi khẳng định rằng Chúng tôi đã nói ra trong trạng thái đó khi trình bày và tranh luận về đề tài này, và Chúng tôi muốn rằng chúng đã được nói ra trong trạng thái đó. Hơn nữa, về những điều liên quan đến đức tin công giáo, đến Kinh thánh hoặc đến thuần phong mỹ tục, nếu, trong khi rao giảng, trình bày, giải thích và giảng dạy hay bằng bất cứ cách nào khác, Chúng tôi có nói ra một số điều khác, thì Chúng tôi tán thành chúng trong chừng mực chúng phù hợp với đức tin Công giáo, quy định của Giáo hội, Kinh thánh và thuần phong mỹ tục; bằng không thì Chúng tôi muốn người ta coi chúng như không được nói ra, và Chúng tôi hoàn toàn không tán thành chúng, trái lại là đàng khác: trong chừng mực chúng đi ngược với những điều nói trên, nghĩa là đức tin Công giáo, quy định của Giáo hội, Kinh thánh và thuần phong mỹ tục, hoặc với một trong các điều này, thì Chúng tôi vứt bỏ chúng. Cũng thế, bất cứ điều gì Chúng tôi đã nói và viết về bất cứ đề tài nào, ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ vị trí nào của Chúng tôi từ trước đến nay, Chúng tôi xin đệ trình để Giáo hội cùng các Đấng kế vị chúng tôi xét định.

(Đức Giáo hoàng Gioan XXII, Sắc chỉ Ne super his (1334), trích từ Gottfried Bachl, Cánh chung luận qua các tác giả, tập I, Đại chủng viện Thánh Giuse,  tr.101-103)

Comments are closed.

phone-icon