Niềm tin thắp sáng

0

NIỀM TIN THẮP SÁNG
                            (Lc 18,35-43)

Người mù này: một màn đen vây bủa…
Nhưng anh tin vào Thiên Chúa tối cao,
Anh vững tin nên anh vẫn kêu gào,
Xin được Chúa chữa lành cho cặp mắt.

Và Chúa thấy tấm lòng anh chân chất
Chúa hỏi xem anh ước muốn điều gì,
Anh trả lời không sợ hãi điều chi,
Con muốn rằng Ngài cho con được thấy.

 Đáp trả lại lòng tin anh trông cậy,
Ngài phán rằng: “Lòng tin cứu chữa anh”
Anh khao khát được Thiên Chúa chữa lành,
Nên đám đông không thể nào ngăn cản.

Tình thương Chúa muôn đời không thể cạn,
Cứ van nài Ngài ắt sẽ ban cho,
Bởi tình Ngài yêu không bến vô bờ,
Luôn sẵn sàng trao ban cho người thế.

Tình Ngài thương bao la như trời bể,
Dù con đây tội lỗi có tràn trề
Ngài vẫn hằng luôn nâng đỡ chở che,
Chỉ cần con yêu Ngài hơn tất cả.

             Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.