Nữ Vương luyện hình

0

  

(Nhớ ngày giỗ Anh Chị Em dòng Thuyết Giáo 8.11)

Mẹ nghe chăng bao tiếng lòng thổn thức
Suốt ngày đêm quằn quại chốn ngục hình
Bởi lỗi lầm vương vấn lúc bình sinh
Khóc kêu hoài, tìm đâu ra lối thoát.

Phép công thẳng quyền uy Ngài công phạt
Dứt đoạn rồi mùa tích đức lập công,
Để giờ đây thiêu đốt ngọn lửa hồng
Hầu thanh luyện trước khi về cõi phúc.

Lời van xin kêu gào nghe thảm khốc
Xin Mẹ là dịu mát giọt sương mai,
Là ánh quang chiếu soi thấu canh dài
Là chìa khoá mở kho tàng phước lộc.

Là Nữ Vương đầy từ bi lân tuất
Một lời xin của Mẹ trước ngôi Cha,
Là tất cả ân ban lượng hải hà
Sớm đưa về hưởng nguồn vui thánh điện.

Bởi xưa kia đã thề nguyện dâng hiến
Suốt cuộc đời sống vẹn nghĩa trung trinh
Đời tạm gửi chóng qua này kết liễu.
Về ra mắt Đấng tình quân tuyệt diệu
Bước theo Ngài kiên quyết đến hôm nay
Sổ hằng sống ghi đậm nét từng ngày.

Sr. Mai Phạm, OP

Comments are closed.