Tin buồn: Nữ tu Maria Trần Thị Chiên

0

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn”
                                                       (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh
Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

Nữ tu MARIA TRẦN THỊ CHIÊN

Sinh ngày 13.12.1937
Khấn Dòng ngày 04.8.1961
đã được Chúa gọi về lúc 15g55′ ngày 27.11.2013
Tại Nhà Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp
Hưởng thọ 76 tuổi và 52 năm Khấn Dòng

Thánh lễ Đưa Chân vào lúc 5g00′ thứ Năm ngày 28.11.2013
 Nghi thức Tiễn biệt lúc 6g00′ và Thánh lễ An Táng đồng tế sẽ được cử hành
lúc 7g00′ sáng thứ Sáu, ngày 29.11.2013
tại Nguyện đường Tu viện Trung Ương.
134/4 Khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu MARIA sớm được hợp hoan cùng các Thánh trên Thiên Quốc.

Xin chân thành cảm tạ.

             Tm. Hội Dòng
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy 
          Bề trên Tổng quyền

 

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

NỮ TU MARIA TRẦN THỊ CHIÊN

Sinh ngày 13. 12.1937, tại Liên Thủy, Bùi Chu.

Năm 1953 : Gia nhập Đệ Tử viện Hội Dòng Đa Minh Bùi Chu. 
Năm 1954 : Di cư vào Nam.
Ngày 29.4.1960 : Vào nhà Tập, tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 04.8.1961 : Khấn lần đầu tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1962– 1964 : Phục vụ tại cộng đoàn Truyền Tin, Tam Hiệp.
Năm 1964 – 1968 : Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai.
Ngày 30.4.1968 : Khấn trọn đời tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1968 – 1975 : Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai.
Năm 1975 – 1980 : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Trinh Vương, Kinh A (Cái Sắn).
Năm 1980 – 1982 : Phục vụ tại cộng đoàn Đồng Tâm, Long Khánh.
Năm 1982 – 1986 : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Trinh Vương, Kinh A.
Năm 1986 – 1995 : Phục vụ Nhà An dưỡng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1995 – 2006 : Phục vụ tại cộng đoàn Truyền Tin, Tam Hiệp.
Năm 2006 – 2013 : Nghỉ hưu tại Nhà An dưỡng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 7g00 ngày 29.11.2013 tại Nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Sau đó an táng tại nghĩa trang của Hội dòng.

Comments are closed.

phone-icon