Mẹ đầy ơn phúc

0

Mẹ đầy ơn phúc bao la,
Trời cao khôn ví, hải hà khôn so,
Chúa gìn giữ Mẹ cũng như,
Con ngươi trong mắt nghìn thu dịu dàng,
Đời đời Chúa đã điểm trang,
Xác hồn Đức Mẹ muôn vàn ơn riêng :
Sạch trinh dấu vết tội truyền,
Trọn đời không chút tiền khiên ố tỳ,
Hồn Mẹ như ngọc lưu ly,
Sáng  muôn nhân đức phương phi rỡ ràng,
Chịu thai bởi phép Thánh Thần,
Mẹ sinh Ngôi Tử giáng trần Mẹ ơi !
Đồng trinh vẫn cứ trọn đời,
Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời muôn cao,
Xác Mẹ sáng đẹp hơn sao,
Chứa chan diễm phúc, biết bao mỹ miều
Mẹ là vũ trụ huyền siêu,
Kỳ công của Chúa, tin yêu muôn đời,
Thoát trần nở một  nụ cười,
Xác hồn Đức Mẹ lên trời hiển vinh …
Trải muôn thế hệ đồng thanh,
Mừng khen Đức Mẹ phúc lành bao la …

Xuân Ly Băng

Comments are closed.