Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 30.12

0

Thứ Hai ngày 30/12/2013

Lc 2, 36-40

“Hài Nhi ngày càng lớn mạnh, đầy khôn ngoan,
và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).


Như Mẹ: Chúa Giêsu chấp nhận sống kiếp con người, nên Chúa cũng chịu những qui luật thông thường như mọi người: sinh ra, rồi dần dần lớn lên theo thời gian. Điều khiến chúng ta phải học hỏi nơi Chúa Giêsu là sự phát triển đồng đều cả về thể chất lẫn tinh thần cũng như siêu nhiên.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp các thiếu nhi biết sống và trưởng thành trong sự hài hoà về mọi phương diện. Thực tế, con người thường chỉ lo phát triển về thể chất và trí thức mà coi nhẹ sự phát triển về tâm linh. Xin cho các bậc cha mẹ và những người có trách nhiệm biết giúp các em lớn mạnh theo gương Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn sống xứng đáng với ân nghĩa Chúa ban cho con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.