Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 09.12

0

Thứ Hai ngày 09/12/2013

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Lc 1,26-38

“Xin Vâng (Lc 1,38)

Như Mẹ: Từ một thiếu nữ quê mùa, Maria được chọn để trở nên Mẹ của Con Một Thiên Chúa. Một hồng ân thật vĩ đại! Tất cả những gì Mẹ có được là nhờ vào niềm tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào tình thương của Chúa khi thưa lên cùng Chúa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần truyền”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Mẹ Maria là một mẫu gương sáng ngời để chúng con noi theo trong đời sống hằng ngày và nhất là trong mối tương quan với Chúa. Nhưng đức tin của chúng con còn non yếu lắm, cụ thể là bao lần chúng con đã phạm tội làm mất lòng Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết theo Mẹ mà sống tin tưởng vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mọi cám dỗ của Satan, để vững tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.