Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 10.12

0

Thứ Ba ngày 10/12/2013

Mt 18,12-14

“Thiên Chúa không muốn cho
những kẻ bé mọn này phải hư mất”
(Mt 18,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để cứu độ con người, nhất là những “kẻ bé mọn”, những người tội lỗi, nghèo khổ, bị khinh ghét. Người muốn cứu vớt những ai có tâm hồn đơn sơ, trong trắng, luôn ý thức được thân phận yếu kém của mình, biết ăn năn quay về với Tình Yêu Chúa và thành tâm xin ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con luôn có những bất toàn và yếu đuối. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con. Xin Chúa đoái thương nhìn đến chúng con. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con. Xin cột chặt chúng con với Chúa để luôn sống trong yêu thương và quan phòng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con học theo gương sống âm thầm và khiêm nhường của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.