Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 15.12

0

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

Mt 11,2-11

“Thầy có thật là Đấng phải đến không?” (Mt 11,3).

Như Mẹ: Chúa Nhật III Mùa Vọng là Chúa Nhật của niềm vui, của niềm hy vọng vào Ơn Cứu Độ. Chúng ta xác tín nhờ ơn Chúa soi sáng. Thế nhưng rất nhiều lần chúng ta vẫn còn tự đặt lại câu hỏi: Thầy có phải là Đấng phải đến không? – Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ được Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại, để ai tin vào Người thì được cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa vẫn không ngừng kêu gọi chúng con ăn năn sám hối, tin vào Tin Mừng và mở rộng tâm hồn để đón Đấng Cứu Độ, Đấng ấy chính là Đức Giêsu, Con Một của Thiên Chúa toàn năng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con luôn biết dâng lên Thiên Chúa lời ngợi ca, chúc tụng, cảm tạ vì tình thương cứu độ Chúa đã ban cho con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.