Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 16.12

0

Thứ Hai ngày 16/12/2013

Mt 21,23-27

“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy” (Mt 21,23)


Như Mẹ: Các thượng tế và kỳ lão là những người nắm giữ quyền bính. Họ luôn muốn mình là người được kính trọng, thích được tôn vinh, nên họ tìm mọi cách để tiêu diệt những ai bất phục tùng họ. Đức Giêsu luôn là mối đe dọa cho uy quyền của họ, nên họ tìm mọi cách để bắt bẻ và hạ uy tín của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã không dùng vương quyền để thống trị chúng con, nhưng Chúa đã chọn tình yêu để mời gọi chúng con vâng phục Chúa. Và Chúa cũng muốn chúng con dùng tình yêu thương để phục vụ vô vị lợi trước mọi nhu cầu của anh chị em con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cùng đồng hành với con trong cuộc sống ở trần gian này để con biết phục vụ Chúa nơi từng anh chị em của con trong niềm vui và yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.